Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frączek Anna

Anna Frączek (obecnie Petkowicz), ur. 5 V 1954 w Kraśniku. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek pedagogika specjalna (1978), doktorat (2000).

1968–1981 w ZHP; od 1972 drużynowa, nast. komendantka żeńskich drużyn niezależnego szczepu harcerskiego ZHP (przy Zakładzie dla Dzieci Głuchych i Niesłyszących w Lublinie, od 1977 przy Komendzie Hufca Lublin).

1978–1984 nauczycielka w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; IV 1981 – 13 XII 1981 naczelniczka jedynej w kraju Organizacji Żeńskiej Niezależnego Ruchu Harcerskiego Zawisza-Rzeka. 25–30 VI 1981 organizatorka i komendantka jedynego po 1944 Zlotu Harcerstwa Żeńskiego w Rebizantach k. Suśca na Roztoczu. XI 1981 uczestniczka strajku nauczycieli Lubelszczyzny. 12–13 XII 1981 współorganizatorka zjazdu organizacyjnego NRH w Lublinie.

1982–1985 przew. Duszpasterstwa Dziewcząt im. Błpgosławionej Królowej Jadwigi w Lublinie (kontynuacja niezależnej działalności harcerskiej w stanie wojennym). W 1982 kilkakrotnie przesłuchiwana.

1984-2015 nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2003 członek Towarzystwa Naukowego KUL, od 2005 Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej PAN. 2006-2015 w „S”. W 2007 organizatorka międzynarodowego sympozjum naukowego w KUL o wychowaniu chrześcijańskim metodą harcerską. Od 2015 na emeryturze.

Redaktor książki Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską (Lublin 2009).

Odznaczona Medalem KEN (2007).

1988 – I 1990 rozpracowywana przez p. III/Wydz. III/WOKPP RUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Skauci.

 

 

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry