Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frączek Barbara

Barbara Franciszka Frączek z d. Krzaklewska, ur. 3 XII 1941 we Lwowie. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, Wydz. Lekarski (1965).

1965–1969 staż i specjalizacja w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie, 1969–1970 okulistka w Powiatowej Przychodni Obwodowej tamże, 1971–1975 w ZOZ nr 1 tamże, 1976–2001 w Przemysłowym Specjalistycznym ZOZ tamże.

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka/przew. KZ w PS ZOZ.

1982–1989 współpracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i Ich Rodzinom (późn. Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny) przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie (ochrona represjonowanych przez kwalifikowanie ich jako niezdolnych do dalszego internowania lub zatrzymania, szkolenie ich w symulowaniu trudnych do zdiagnozowania dolegliwości). 1982–1989 kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych w rzeszowskim środowisku medycznym (m.in. „Solidarność Trwa”, „Galicja”, „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Z Dnia na Dzień”), kaset audio, znaczków poczt podziemnych i in. materiałów. X 1987 współinicjatorka (z Niną Winach) powstania w Rzeszowie tablicy upamiętniającej ks. Jerzego Popiełuszkę.

II 1989 współzałożycielka KO przy RKW, 1989–1992 przew. KZ „S” w PS ZOZ, 1990–1992 przew. Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia „S” w Rzeszowie, 1990–1998 delegat na kolejne WZD Regionu Rzeszowskiego, wybrana do ZR, 1990 delegat na II KZD. 1991–1993 posłanka na Sejm RP z listy KO. 1993–2014 prezes Stowarzyszenia Tak Życiu w Rzeszowie, 1997–2001 posłanka na Sejm RP z listy AWS. 1993–1999 w Zarządzie Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. 1998–2004 w RS AWS.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

7 IV–29 VII 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Komitet; IX 1989–27 I 1990 w ramach SO krypt. Spartakus.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry