Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frączek Jan

Jan Frączek, ur. 19 I 1955 w Kamionce Wielkiej k. Nowego Sącza, zm. 17 I 1994 w Warszawie. Ukończył Zasadniczą Szkołą Samochodową w Nowym Sączu (1974).

1974-1985, 1989-1994 pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej (od 1992 Fiat Auto Poland SA).

Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej „S” w FSM.

Po 13 XII 1981 członek władz RKW Trzeci Szereg „S”, współorganizator Tymczasowej KZ „S” w FSM, od 1982 jeden z drukarzy podziemnego pisma „Informator NSZZ «Solidarność» przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych”; w V 1982 zatrzymany, otrzymał decyzję o internowaniu, po 4 dniach zwolniony z powodu choroby (zaawansowana cukrzyca); 20 IV 1983 aresztowany pod zarzutem kierowania RKW Trzeci Szereg „S”, 9 V 1983 zwolniony z braku dowodów, w VII 1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. Członek ścisłego kierownictwa regionalnych struktur „S”, organizator kontaktu z innymi strukturami podziemnymi, kolportażu prasy związkowej, m.in. „Solidarności Podbeskidzia”, zbierania składek; w 1983 współorganizator Radia „S” na Podbeskidziu, w 1985 współinicjator powstania Bielskiego KOS; 2 IX 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ na ul. Montelupich w Krakowie, 19 IV 1986 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na 1,5 roku więzienia za „działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego”, osadzony w ZK przy ul. Montelupich w Krakowie, 4 VI 1986 zwolniony; zwolniony z pracy, do 1989 bez zatrudnienia. Od XI 1986 jeden z 5 jawnych rzeczników podbeskidzkiej „S”; we IX 1988 członek jawnej Komisji Organizacyjnej „S” FSM Zakład nr 1 w Bielsku-Białej, następnie członek Prezydium Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”.

W 1989 przywrócony do pracy w FSM; przewodniczący KZ „S” w FSM, następnie FAP, od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, 1989-1992 członek ZR, 1992-1994 członek Prezydium ZR, 1989-1994 delegat na kolejne KZD, członek KK i Krajowej Sekcji Motoryzacyjnej.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Karta; do 3 XII 1986 przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach KE; do 12 X 1989 przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej w ramach SOR krypt. Feniks.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry