Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frączek Józef

Józef Frączek, ur. 14 II 1952 w Łańcucie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Elektryczny (1976).

1978–1981 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego, w 1981 współzałożyciel, nast. przew. „S” RI w Krzemienicy k. Łańcuta. I – II 1981 wspierał strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie; od X 1981 sekretarz Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

Po 13 XII 1981 prowadził gospodarstwo rolne w Krzemienicy. Współorganizator Duszpasterstw Rolników w woj. rzeszowskim (z ks. Bogusławem Bijakiem, ks. Henrykiem Borczem, ks. Janem Jakubowskim i Józefem Śliszem). 1983–1989 współorganizator obchodów kolejnych rocznic porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. 1986–1990 członek Rady Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę przy Episkopacie Polski, organizator praktyk rolniczych w Norwegii (odbył praktykę w 1986).

Na pocz. 1989 w USA w celu nawiązania kontaktów z członkami „S” RI, którzy wyemigrowali w l. 80. i Polonią. W XI 1989, po powrocie, przew. I Wojewódzkiego Zjazdu „S” RI w Rzeszowie. 1990–1994 radny i wójt gm. Czarna, 1990–1993 wicewojewoda rzeszowski. 1991–1997 w PSL-PL. 1991–1993 poseł RP z listy Porozumienia Ludowego, 1993–2001 senator RP z tejże listy. 2002–2006 radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego z listy LPR; w 2006 w PSL-Piast. 2007–2011 wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, od 2011 koordynator działu doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

16 III 1981 – 12 V 1986 rozpracowywany przez Wydz. IV/Wydz. VI KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska; 22 V 1981 – 27 VII 1989 w ramach SOR krypt. Ziemianin; 18 VII 1983 – 21 XI 1989 przez p. IV/ p. VI KM MO/RUSW w Łańcucie w ramach KE krypt. Monter/Inżynier; 2 III 1984 – 18 XI 1989 przez Wydz. IV/Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Pasterz; 17 VI 1986 – 15 II 1989 przez Wydz. VI w ramach SO krypt. Relikt.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów, Krzemienica k. Łańcuta

Opcje strony

do góry