Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frączek Józef

Józef Frączek, ur. 14 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1952 w Łańcucie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Elektryczny (1976).

1978–1981 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego, w 1981 współzałożyciel, nast. przew. „S” RI w Krzemienicy k. Łańcuta. I – II 1981 wspierał strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie; od X 1981 sekretarz Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

Po 13 XII 1981 prowadził gospodarstwo rolne w Krzemienicy. Współorganizator Duszpasterstw Rolników w woj. rzeszowskim (z ks. Bogusławem Bijakiem, ks. Henrykiem Borczem, ks. Janem Jakubowskim i Józefem Śliszem). 1983–1989 współorganizator obchodów kolejnych rocznic porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. 1986–1990 członek Rady Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę przy Episkopacie Polski, organizator praktyk rolniczych w Norwegii (odbył praktykę w 1986).

Na pocz. 1989 w USA w celu nawiązania kontaktów z członkami „S” RI, którzy wyemigrowali w l. 80. i Polonią. W XI 1989, po powrocie, przew. I Wojewódzkiego Zjazdu „S” RI w Rzeszowie. 1990–1994 radny i wójt gm. Czarna, 1990–1993 wicewojewoda rzeszowski. 1991–1997 w PSL-PL. 1991–1993 poseł RP z listy Porozumienia Ludowego, 1993–2001 senator RP z tejże listy. 2002–2006 radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego z listy LPR; w 2006 w PSL-Piast. 2007–2011 wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, od 2011 koordynator działu doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

16 III 1981 – 12 V 1986 rozpracowywany przez Wydz. IV/Wydz. VI KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska; 22 V 1981 – 27 VII 1989 w ramach SOR krypt. Ziemianin; 18 VII 1983 – 21 XI 1989 przez p. IV/ p. VI KM MO/RUSW w Łańcucie w ramach KE krypt. Monter/Inżynier; 2 III 1984 – 18 XI 1989 przez Wydz. IV/Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Pasterz; 17 VI 1986 – 15 II 1989 przez Wydz. VI w ramach SO krypt. Relikt.

Michał Stręk

Opcje strony

do góry