Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Friedel Andrzej

Andrzej Friedel, ur. 6 V 1957 w Toruniu, wykształcenie średnie ogólnokształcące.

W 1981 zatrudniony jako starszy referent w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Osiedla Społecznego w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”.

15 XII 1981 – 31 I 1982 na urządzeniach poligraficznych wywiezionych 13 XII 1981 z drukarni Zarządu Regionu Gdańskiego „S” wspólnie ze Stanisławem Bobrowskim i Zygmuntem Sabatowskim zorganizował drukarnię. Drukował m.in. ulotki dotyczące wydarzeń Grudnia 1970, odezwę ''Rodacy'', plakat z orłem skrępowanym sznurami, pismo regionu gdańskiego „Solidarność” nr 63/1. 13 II 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 25 VIII 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Po wyroku osadzony w ZK w Koronowie, następnie w ZK w Potulicach. 29 XI 1982 Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie złagodził wyrok do 2 lat pozbawienia wolności, wstrzymano wykonanie kary na okres ukończenia postępowania ułaskawieniowego na mocy aktu łaski. Po zwolnieniu pracował w Spółdzielni Pracy Ekspedytor w Gdyni, następnie w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Gdańsk.

22 II – 2 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Sadyba, nr rejestracyjny 42634.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry