Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fugiel Piotr

Piotr Fugiel, ur. 6 XII 1965 w Łańcucie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek historia (1992).

1981–1985 współzałożyciel, organizator, działacz Grup Oporu/Ruchu Młodzieży Niezależnej w Krakowie-Nowej Hucie (z Robertem Kubiczem, Januszem Janczurą, Markiem Jakubowskim, Robertem Tajsiakiem, Wiktorem Wszołkiem, Bogdanem Rymanowskim, Wojciechem Polaczkiem) Od I 1982 roznosił paczki z żywnością rodzinom represjonowanych; uczestnik malowania haseł na murach, akcji ulotkowych, działalności samokształceniowej, demonstracji i manifestacji rocznicowych w Nowej Hucie (m.in. 13 VI, 13 IX, 30 IX, 13–15 X (śmierć Bogdana Włosika), 13 XII w 1982 oraz 1 i 3 V, 31 VIII, 11 XI, 13 XII w kolejnych latach). 1982–1986 drukarz (z Kazimierzem Fuglem i Józefem Mandrykiem) znaczków poczt podziemnych i kopert Polowej Poczty „S” (zyski przekazywano na pomoc rodzinom aresztowanych i ukrywających się działaczy „S”). 1982–1989 organizator, koordynator, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism: „Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Zomorządność”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Promieniści”, „Kronika Małopolska”, „ABC”„FBI”, „BMW”, „Nasze Wiadomości”, książek NOW-ej i Pulsu oraz kaset audio, kalendarzy i cegiełek (punkty kolportażowe na osiedlach: Wysokim, Słonecznym, Kazimierzowskim w Krakowie); III/IV 1982 założyciel biblioteki wydawnictw podziemnych dla uczniów Technikum Hutniczo-Mechanicznego w Krakowie-Nowej Hucie (prowadzonej nast. przez Krzysztofa Kućmierza), od X 1983 działającej na osiedlach Słonecznym i Lesisko w Krakowie, nast. założyciel biblioteki wydawnictw podziemnych na osiedlu Wysokim tamże. 1982–1986 wielokrotnie zatrzymywany, kilkunastokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom; założono mu podsłuch w mieszkaniu. W 1985 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za malowanie haseł wzywających do bojkotu wyborów do Sejmu PRL, w 1986 pobity. 1984–1988 uczestnik Konfraterni Robotniczej. 1985–1989 współzałożyciel, organizator struktur FMW w Krakowie (z R. Kubiczem, J. Janczurą, M. Jakubowskim, W. Polaczkiem, Włodzimierzem Pietrusem, Katarzyny Kubisiowską, B. Rymanowskim) członek Krakowskiej Rady Koordynacyjnej FMW. IV – V 1988 współorganizator pomocy materialnej dla strajkujących w HiL w Krakowie-Nowej Hucie.

Od 1989 członek Krakowskiego KO, uczestnik kampanii wyborczej. W 1990 demonstracyjnie zrezygnował z członkostwa w KO (z W. Pietrusem) w zw. z nieakceptowaniem podmiotowości FMW. Od 1991 własna działalność gospodarcza, 2006–2011 wicedyr. Jednostki Gospodarczej Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Od 2007 członek Stowarzyszenia FMW. Od 2012 współinicjator, współorganizator Stowarzyszenia Sieć Solidarności w Krakowie (członek zarządu), przew. Komisji Solidarności i Pomocy tamże.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

1984 rozpracowywany przez Wydz. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOS krypt. Pieczęć; 19 IV 1986 – 12 VI 1990 przez Wydz. III-1/WOKPP WUSW w Krakowie w ramach SOS/SOR krypt. Alfabet; 1988–1990 przez p. III-1 DUSW w Krakowie-Nowej Hucie/Wydz. III-1/WOKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Kukułka.

 

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry