Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fugiel Kazimierz

Kazimierz Fugiel, ur. 30 III 1941 w Markowej k. Łańcuta, zm. 8 VIII 2007 w Krakowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalowo-Odlewniczą Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi (1957).

 

1960–1992 tokarz w Zakładzie Mechanicznym M-3 HiL w Krakowie-Nowej Hucie/Huta im. Tadeusza Sendzimira, 1962–1963 zasadnicza służba wojskowa.

19 VIII 1980 organizator strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; przew. Komisji Wydzdziałowej na M-3, członek Komisji Robotniczej Hutników HiL.

13–16 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie, po pacyfikacji współorganizator Komitetu Pomocy Charytatywnej w parafii MBKP (Arka Pana) w Krakowie-Nowej Hucie, świadczącego pomoc uwięzionym i ukrywającym się. 11 V 1982 zatrzymany, 12 V internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Uhercach i Nowym Łupkowie, 25 XI 1982 zwolniony. Po wyjściu organizator w Krakowie-Nowej Hucie Polowej Poczty Solidarności (druk znaczków poczty podziemnej, kolportaż) pracującej na rzecz rodzin aresztowanych i ukrywających się działaczy „S” (pomoc finansowa). 19 X 1984 współzałożyciel Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. Wielokrotnie zatrzymywany (m.in. prewencyjnie przed planowanymi manifestacjami), poddawany rewizjom. 26 IV – 5 V 1988 współorganizator strajku w zakładzie, członek KS. 5 V 1988 aresztowany na 3 mies., 16 V zwolniony na skutek interwencji krakowskiej Kurii Biskupiej; 23 VIII 1988 ponownie współorganizator strajku w HiL.

1989–1992 wiceprzew. Zarządu KRH ds. socjalnych. Od III 1990 założyciel, prezes Towarzystwa Solidarnej Pomocy przy KRH działającego na rzecz pomocy najuboższym i potrzebującym (m.in. współpracował z Polonią we Francji przy organizowaniu apteki tanich leków, sprowadzaniu z zagranicy sprzętu rehabilitacyjnego), 1992–2001 organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin hutników w trudnej sytuacji materialnej, 1997–2001 uczestnik 19 wyjazdów z pomocą humanitarną organizowanych m.in. przez TSP (Litwa, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Sarajewo), po 2001 współorganizator (w ramach TSP) ok. 20 transportów z pomocą (Rosja, Kazachstan, Litwa, Ukraina). Od 1992 na rencie, od 2000 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), medalem Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska (2000), Medalem XXV-lecia Solidarności (2005).

1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Znicz; 1984–1988 przez Wydz. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach KE krypt. Romeo; 1988 w ramach SOS/SOR krypt. Strajk; 1988–1989 w ramach SOR krypt. Komitet.

Ewa Zając, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry