Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fugiel Kazimierz

Kazimierz Fugiel, ur. 30 III 1941 w Markowej k. Łańcuta, zm. 8 VIII 2007 w Krakowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalowo-Odlewniczą Towarzystwa Salezjańskiego w Łodzi (1957).

1960-1992 tokarz w Zakładzie Mechanicznym M-3 Huty im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie (od 1990 Huta im. Tadeusza Sendzimira). 1962-1963 zasadnicza służba wojskowa.

19 VIII 1980 organizator strajku na M-3 w HiL, od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej na M-3, członek Komisji Robotniczej Hutników.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w HiL, po pacyfikacji współorganizator Komitetu Pomocy Charytatywnej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie-Bieńczycach świadczącego pomoc uwięzionym i ukrywającym się; 11 V 1982 zatrzymany, 12 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Uhercach, Nowym Łupkowie, 25 XI 1982 zwolniony. Po wyjściu organizator w Nowej Hucie Polowej Poczty Solidarności (druk znaczków poczty podziemnej, kolportaż) pracującej na rzecz rodzin aresztowanych i ukrywających się działaczy „S” (pomoc finansowa). 19 X 1984 współzałożyciel Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. Wielokrotnie zatrzymywany (m.in. prewencyjnie przed planowanymi manifestacjami), dwukrotnie uniknął postawienia przed sądem dzięki amnestii (m.in. w X 1983). IV-V 1988 współorganizator strajku w HiL, członek KS, 5 V 1988 aresztowany na 3 miesiące, po 14 dniach zwolniony na skutek interwencji przedstawicieli Kurii Biskupiej; w VIII 1988 ponownie współorganizator strajku w HiL.

1989-1992 wiceprzewodniczący Zarządu KRH „S” ds. socjalnych. Od III 1990 założyciel, prezes Towarzystwa Solidarnej Pomocy przy KRH „S” działającego na rzecz pomocy najuboższym i potrzebującym (m.in. we współpracy z Polonią francuską zorganizowanie apteki tanich leków, sprowadzanie zza granicy sprzętu rehabilitacyjnego); 1992-2001 organizator letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin hutników w trudnej sytuacji materialnej; 1997-2001 uczestnik 19 wyjazdów z pomocą humanitarną organizowanych m.in. przez TSP (Litwa, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Sarajewo); po 2001 w organizowaniu przez TSP 43 transportów z pomocą (Rosja, Kazachstan, Litwa, Ukraina) pośredniczyły inne organizacje humanitarne jak Caritas Spes w Chmielnickim na Ukrainie, Kresy, Stowarzyszenie Pomocy Obywatelskie im. Anny Fiszerowej, Komisja Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w Nowej Hucie. Od 1992 na rencie, od 2000 na emeryturze.

Laureat nagrody Krakowskiego Sejmiku Samorządowego za działalność charytatywną (1996), nagrody pn. Śladem człowieka przyznanej przez czytelników „Gazety Wyborczej” (1997), odznaczony pierwszym brązowym medalem Cracoviea Merenti przyznanym przez Miasto Kraków za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących mieszkańców Krakowa (1998), Medalem Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności (2000), laureat tytułu Filantrop Krakowa A.D. 1999-2000 (2000), odznaczony pamiątkowym Medalem 25-lecia Solidarności (2005).

 

Ewa Zając, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry