Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fudakowski Stanisław

Stanisław Fudakowski, ur. 17 VIII 1948 w Gdyni. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek psychologia (1973).

Od 1973 zatrudniony w Pracowni Psychologii Pracy w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im Lenina; od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w Przedsiębiorstwie Usług Socjalnych Budownictwa (z którym Pracownia Psychologii Pracy była związana organizacyjnie); w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR, odpowiedzialny za dział interwencji, delegat na I KZD, członek Prezydium Zjazdu.

13 XII 1981 uczestnik strajku w SG, przewodniczący RKS, po pacyfikacji 16 XII 1981 w ukryciu; aresztowany 15 III 1982, przetrzymywany w AŚ przy ul. Kurkowej w Gdańsku, 1 VI 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku na 3,5 roku więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, 28 III 1983 warunkowo zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa z wyznaczeniem okresu próby na 4 lata, 11 IV 1983 zwolniony z aresztu.

1989-1991 z upoważnienia ZR Gdańskiego sędzia społeczny w Społecznej Komisji Pojednawczej powołanej ustawą sejmową w V 1989. Od 1993 Sekretarz Stowarzyszenia Godność, członek Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry