Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Frysztak Zbigniew

Zbigniew Frysztak, ur. 15 X 1962 we Wrocławiu. Ukończył ZSZ przy Fabryce Automatów Tokarskich tamże (1980).

Od 1980 frezer, brygadzista, mistrz, kierownik, kontroler jakości, operator obrabiarek sterowanych numerycznie w FAT/Haco-FAT Sp. z o. o. we Wrocławiu.

Od IX 1980 w „S”.

14–18 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie, członek straży strajkowej, 19 XII 1981 zwolniony z pracy, po 21 XII 1981 ponownie przyjęty. III–XI 1982 kolporter w zakładzie ulotek i podziemnych pism m.in. „Fatamorgana”, „Z Dnia na Dzień”. 13 VI i 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji ulicznych we Wrocławiu. 5 XI 1982–16 X 1984 powołany do zasadniczej służby wojskowej w karnej kompanii WP w Jarosławiu, nast. Małaszewiczach, Przemyślu, Strzemieszycach, Przemyślu i Sokółce. 1984–1989 współpracownik TKZ w FAT: płacił składki związkowe, kolporter w zakładzie ulotek, podziemnych pism m.in. „Fatamorgana”, „Solidarność FAT”, „Victoria”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca” i galanterię związkową.

Od 1989 ponownie w „S”; od 1994 wiceprzew. KZ/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, 2020–2022 p.o. przew., od 2022 przew.; 2006–2010 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk. 1991–2000 ławnik w Radzie Ławniczej przy Sądzie Rejonowym Wrocław–Śródmieście.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry