Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Furmaga Andrzej

Andrzej Furmaga, ur. 30 XI 1950 w Kaliszu. Ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego w Tychach (1969); absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1982).

1970-1971 stażysta w browarze w Ostrowie Wlkp., 1971-1973 referent ekonomiczny w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, 1973-1974 mistrz, brygadzista w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych Winiary tamże, 1974-1977, pracownik PZU w Kaliszu i Sieradzu, 1977-2003 pracownik Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Polo w Kaliszu.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZPD Polo, następnie sekretarz KZ; VI-VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego.

Po 13 XII 1981 organizator podziemnej działalności „S” w ZDP Polo (we współpracy z Jerzym Chrzanowskim, Krystyną Duczką, Marią Jaśkiewicz, Longiną Konopińską, Wojciechem Kościelniakiem, Wojciechem Przybylskim, Waldemarem Wawrzyniakiem), m.in. akcji wywieszenia transparentu z napisem „Solidarność jest była i będzie” w 2. rocznicę powstania „S”, rozklejania ulotek otrzymanych od Antoniego Pietkiewicza. 1982-1983 współpracownik Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Płd., kolporter wydawnictw podziemnych (we współpracy m.in. z Markiem Aleksandrzakiem, Elżbietą Kubasik, Lucyną Prylińską, Sławomirem Wichlińskim), w tym kalendarzy i kartek okolicznościowych sprzedawanych w celu dotowania Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom (pieniądze na potrzeby komitetu przekazywał Elżbiecie Wojciechowskiej i M. Jaśkiewicz, skarbnikowi TKK); autor w pismach: „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny TKK”, „Z Dnia na Dzień”; w 1982 współpracował z drukarnią Edwarda Grzelińskiego przy ul. Miłkowskiego, skąd odbierał ulotki i prasę i przekazywał m.in. Elżbiecie Stawickiej (ze Studium Nauczycielskiego w Kaliszu). W X 1982 w swoim mieszkaniu zorganizował spotkanie liderów TKK Wielkopolska Płd. – ukrywającego się Antoniego Pietkiewicza z Andrzejem Wojkowskim. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany w KM MO, rewizje w mieszkaniu. 1983-1984 brał udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, następnie podczas powrotu pielgrzymki do Kalisza wspólnie z W. Przybylskim i M. Aleksandrzakiem niósł zrobiony z kwiatów napis Solidarność. W 1985 współpracownik Solidarności Walczącej w Kaliszu (kontakt z Mariuszem Harendarzem, Jackiem Jakubowskim): kolporter wydawnictw SW do zakładów pracy (we współpracy m.in. z Krystyną Dyczkowską, E. Grzelińskim, Jarosławem Wilnerem), organizator matryc i materiałów poligraficznych na potrzeby SW, w jego mieszkaniu była skrzynka kontaktowa SW.

1990-1995 sekretarz KZ „S” w ZPD Polo w Kaliszu. Od 2003 na rencie.

Od 28 XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Kaliszu w ramach KE krypt. Urma; 18 I 1982 – 5 XI 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry