Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Furtak Antoni

Antoni Furtak, ur. 12 VI 1944 w Chrząchówku k. Puław. Ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Prabutach (1963).

1964-1965 zatrudniony w Gminnej Spółdzielni w Reszlu; w 1965 w Miejskim Handlu Detalicznym w Biskupcu; w 1966 w Reszelskim Zakładzie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa; 1966-1982 w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W 1979 ukończył Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

1980-1981 współorganizator struktur „S” RI w woj. gdańskim; IX 1981 – I 1982 na urlopie bezpłatnym, oddelegowany do pracy w Wojewódzkim Komitecie Założycielskim „S” RI w Gdańsku.

W VI 1982 po powrocie do pracy w SKP otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie i zakaz przychodzenia do pracy, od VIII 1982 zatrudniony w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wejherowie. W 1982 ukończył Pomaturalne Studium Ogrodnicze w Pruszczu Gdańskim. II 1983 – IV 1985 zatrudniony w Gospodarstwie Pomocniczym Zespołu Szkół Rolniczych w Pruszczu Gdańskim; 1985-1989 prowadził własne gospodarstwo rolne.

W 1989 wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych Rady Krajowej „S” RI; 1989-1991 poseł RP z listy KO „S” woj. gdańskiego, członek Prezydium OKP, członek Komisji: Regulaminowej i Spraw Poselskich, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W 1991 współzałożyciel PSL-Porozumienie Ludowe. 1991-1993 poseł RP, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL-PL, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa. 1990-2003 zatrudniony w Stoczni Gdynia SA (przedtem Stocznia im. Komuny Paryskiej), 1990-1993 na urlopie bezpłatnym. Od 2003 na rencie, od 2004 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry