Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fus Andrzej

Andrzej Fus, ur. 31 III 1953 w Kłodzku. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Mechaniczny (1978).

1972–1978 w SZSP.

1978–1983 stażysta, referent ds. konstrukcyjnych, nast. asystent naukowy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CeBeA w Krakowie.

Od X 1980 w „S”.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie, 1982–1984 przew. TKZ CeBeA. 17 XII 1981 uczestnik demonstracji na Rynku Głównym w Krakowie i marszu 3 V 1982 z Wawelu. W l. 80. działacz Franciszkańskiej Wspólnoty Ekologicznej przy kościele św. Kazimierza Królewicza (oo. reformaci) w Krakowie. W 1982 współzałożyciel podziemnego pisma „Kurierek CeBeA”. Od X 1982 działacz Międzydzielnicowego Komitetu Strajkowego Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia, 29 XII 1982 przekształconego w Międzydzielnicowy Komitet Solidarności Kraków. W 1983 zwolniony z pracy. 1984–1985 zatrudniony w Chemicznym Ośrodku Badawczo Rozwojowym Chemix w Krakowie. 1983–1989 organizator kolportażu i kolporter podziemnych pism, m.in.: „Kronika Małopolska”, „Hutnik”, „Solidarność Grzegórzecka”, „Solidarność Zwycięży”, „Solidarność Hutników”, „Zomorządność”, 1984–1987 organizator wydawania podziemnego pisma „Kronika Małopolska”, 1984–1988 autor, redaktor techn. podziemnego pisma „Solidarność Grzegórzecka”. 1984–1985 współorganizator wyjazdów dzieci osób represjonowanych na kolonie do Francji. 1984–1989 koordynator MKS w Krakowie-Krowodrzy, łącznik ze strukturami MKS na Podhalu; współorganizator mszy za Ojczyznę. 1985–1986 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Józefa w Krakowie-Podgórzu.

Od 1985 pracownik naukowo-dydaktyczny i wykładowca na Wydz. Zarządzania AGH.

1989–1995 rzecznik patentowy w Kopalni Soli Wieliczka. 2000–2006 w KZ AGH. Od 1993 prowadzi własną Kancelarię Patentową.

Jan Szpil, Cecylia Kuta

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry