Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Fydrych Waldemar

Waldemar Fydrych, ur. 8 IV 1953 w Toruniu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1980), kierunek historia sztuki (1987). Artysta, pisarz (ps. Major).

1977-1980 współpracownik SKS we Wrocławiu, współtwórca niezależnego pisma SKS „Podaj Dalej”, redaktor ulotek.

Od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS UWr; w X 1980 współtwórca Ruchu Nowej Kultury; w 1981 autor ''Manifestu surrealizmu socjalistycznego''; w IV 1981 współorganizator we Wrocławiu Wielkanocnego Marszu Pokoju; XI/XII 1981 uczestnik na UWr strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu, współinicjator Zjazdu KS w Poznaniu (gdzie w XII 1981 zapadła decyzja o kontynuowaniu strajku).

Po 13 XII 1981 współtwórca (z Wiesławem Cupałą i Zenonem Zygalskim), redaktor podziemnego pisma „Pomarańczowa Alternatywa”. Pomysłodawca rysunkowej postaci krasnoludka pojawiającej się na murach miasta w miejscach zamalowywanych przez władze napisów antyrządowych. 1986-1990 lider i animator ruchu happeningowego Pomarańczowa Alternatywa (przyjął tytuł Komendanta Twierdzy Wrocław), współtwórca „komunikatów wojennych”, ulotek, plakatów, inicjator akcji malowania na murach i ponad 30 dużych (wiele mniejszych zorganizowanych niezależnie przez innych uczestników PA) happeningów we Wrocławiu, m.in. 1 VI 1987 „Krasnoludki na Świdnickiej”, 6 XI 1987 „Wigilia rocznicy Rewolucji Październikowej”, 16 II 1988 „Karnawał popiera I i II etap reformy”, 1 III 1988 Dzień Tajniaka, 8 III 1988 Dzień Kobiet (tego dnia zatrzymany, 9 III 1988 orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń skazany na 2 miesiące aresztu w ZK we Wrocławiu; po odwołaniu 29 III 1988 wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocław-Stare Miasto uniewinniony i zwolniony), 21 X 1988 „Mata-Hata”, 12 XII 1988 „Wigilia wielkiej rocznicy”, 9 V 1989 Dzień Zwycięstwa. Wielokrotnie zatrzymywany.

W wyborach w VI 1989 niezależny kandydat do Senatu z listy Pomarańczowej Alternatywy. 1990-2000 prace dorywcze we Francji. 2000-2002 inicjator efemerycznej quasi-organizacji Front Południowo-Zachodni w Wrocławiu, twórca happeningów. Od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 2004-2005 uczestnik akcji wsparcia dla tzw. pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. W 2007 twórca happeningów w czasie wyborów parlamentarnych.

Autor książek ''Hokus pokus, czyli Pomarańczowa Alternatywa'' (z Bogdanem Doboszem, 1989), ''Żywoty mężów pomarańczowych'' (2001), ''Krasnoludki i gamonie'' (2006), ''Pomarańczowa Alternatywa'' (2008).

13 VI 1988 – VII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Medium.

Anna Grażyna Kister|Joanna Dardzińska

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry