Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gabiś Tomasz

Tomasz Gabiś, ur. 19 XII 1955 w Nowych Skalmierzycach k. Kalisza. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1979), kierunek filologia germańska (1983).

1978-1980 współpracownik wrocławskiego SKS, m.in. kolporter wydawnictw niezależnych; współorganizator niezależnych spotkań z opozycjonistami i akcji zbierania podpisów pod petycjami. 1980-1981 powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Gołdapi. 1982-1988 bibliotekarz w Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Wrocławskiej.

W 1981 zarobkowo w RFN, wrócił przed 13 XII 1981.

Uczestnik demonstracji we Wrocławiu, podczas demonstracji 31 VIII 1982 pobity przez ZOMO; od 1982 kolporter czasopism niezależnych „S”, NZS, Akademickiego Ruchu Oporu i Solidarności Walczącej; od 1983 autor artykułów i tłumaczeń w prasie podziemnej, m.in. w pismach: „Z Dnia na Dzień”, „Replika. Dolny Śląsk. Dwutygodnik niezależny”, od 1984 w „Nowej Republice. Miesięczniku politycznym”; 1983-1989 współpracownik „Ogniwa. Niezależnego miesięcznika społeczno-kulturalnego”; w 1985 współzałożyciel i członek zespołu redakcyjnego „Kolibra. Konserwatywno-liberalnego pisma młodzieży”; 6 V 1985 po rewizji w mieszkaniu zatrzymany na 48 godz. 18 VIII 1985 skazany przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, przed którym odpowiadał z wolnej stopy, na 5 mies. więzienia w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny. 1985-1987 członek redakcji „Konkretu. Pisma społeczno-politycznego”; w 1986 współzałożyciel „Stańczyka. Pisma konserwatystów i liberałów”, przewodniczący wrocławskiej części redakcji; od 1986 organizator w prywatnych mieszkaniach we Wrocławiu spotkań dyskusyjnych i wykładów skupiających środowisko konserwatywne, od 1988 w Salonie pod Czwórką; 1987-1989 współpracownik „Regionu. Pisma NSZZ «Solidarność» Dolny Śląsk”. W XI 1987 sygnatariusz Ruchu Polityki Realnej (od 1989 UPR). W 1988 współzałożyciel wrocławskiego Klubu Konserwatystów im. Aleksandra Fredry. 1988-1990 własna działalność gospodarcza.

1990-1994 członek zespołu redakcyjnego i wydawca pisma „Stańczyk”, 1994-1999 dziennikarz, redaktor, adiustator poznańskiej „Gazety Handlowej”, 1999-2001 referent w Urzędzie Woj. we Wrocławiu, od 2001 referent w Urzędzie Miasta Wrocław. Od l. 90. stały współpracownik kilku pism, m.in. „Opcji na Prawo” i „Nowego Państwa”.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry