Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gabryel Michał

Michał Gabryel, ur. 15 XI 1948 w Świdnicy. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek fizyka teoretyczna (1974).

Od 1965 w Klubie Wysokogórskim/Polskim Związku Alpinizmu (1990–1996 przew., nast. członek Komisji Rewizyjnej), od 1967 w Klubie Wysokogórskim we Wrocławiu, 1967–1972 w ZSP.

W III 1968 uczestnik manifestacji studenckich w Katowicach. 1974–1975 przebywał za granicą (wspinaczka alpinistyczna w Afganistanie i Iranie oraz prace dorywcze w Anglii i Szwecji). 1975 – 14 XII 1983 asystent, st. asystent na Politechnice Wrocławskiej.

1976–1980 współpracownik KOR/KSS KOR, 1977–1980 wspomagał działalność SKS we Wrocławiu, m.in. udostępniając własne mieszkanie na spotkania i druk; 1979–1981 kolporter i drukarz niezależnych pism „Merkuriusz Krakowski i Światowy” i „Biuletyn Dolnośląski”.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator „S” na PWr.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku na PWr, 16 XII odsunięty od zajęć dydaktycznych; VIII 1982 – VIII 1989 dyr., po interwencji SB, wicedyr. Zakładu Usług Wysokościowych Taternik we Wrocławiu. Od końca XII 1981 – V 1982 współpracownik RKS Dolny Śląsk, współorganizator struktur podziemnych (m.in. organizowanie mieszkań konspiracyjnych) we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku (m.in. w Trzebnicy, Kłodzku). W VI 1982 współzałożyciel SW, do 1990 członek Rady Politycznej, 1982–1984 odpowiedzialny za kontakty z zagranicą (m.in. z Instytutem Literackim w Paryżu, RWE, Biurem Koordynacyjnym „S” za Granicą w Brukseli); organizator przemytu sprzętu i materiałów poligraficznych oraz podzespołów i aparatury elektronicznej do konstruowania radiowych urządzeń nadawczych i nasłuchowych (opracował techniki przerzucania przez granicę zamówionych przez podziemie materiałów: w elementach konstrukcyjnych samochodów ciężarowych oraz wewnątrz aparatów rentgenowskich). 1985–1987 wielokrotnie zatrzymywany. 1987–1993 prezes firmy Inelco Sp. z o. o. we Wrocławiu.

W 1989 współzałożyciel i prezes Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego we Wrocławiu, 1989–1993 prezes Wielobranżowego Usługowo-Wytwórczego Przedsiębiorstwa Spółdzielczego-Fortuna Spółdzielnia Osób Prawnych tamże, od 1992 prezes Waza J.V. Sp. z o. o. tamże, od 1996 prowadzi gospodarstwo rolne. 1995–2001 w Ruchu Stu (członek Rady Politycznej i przew. Komisji Rewizyjnej). 1998–2002 radny i przew. Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miasta Wrocławia z listy AWS. Od 2007 członek-założyciel Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu (do 2009 w zarządzie, nast. w Komisji Rewizyjnej).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Od X 1982 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Alpinista; od VI 1983 w ramach SOR krypt. Kanał.

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry