Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gaca Jan

Jan Gaca, ur. 23 VI 1949 w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył Technikum Mechaniczne w Głogowie (1981).

1963–1967 instruktor ZHP.

1968–1974 pracownik dołowy w Zakładach Górniczych Lena w Wilkowie k. Złotoryi, 1977–1991 ślusarz-spawacz w ZG Polkowice w Polkowicach KGHM w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”.

13–15 XII 1981, członek Zakładowego KS. 1982–1989 członek Tymczasowej Podziemnej KZ: uczestnik zbiórek pieniężnych na działalność związkową, pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, współorganizator (m.in. 1987 i 1988) kolonii letnich dla dzieci (fundusze pozyskiwano od RKS Dolny Śląsk, Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu, od Henryka Wujca). 1984–1989 członek Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej Zagłębia Miedziowego, koordynator siatki kolportażu i kolporter w Zagłębiu Miedziowym podziemnych pism, m.in.: „Zagłębie Miedziowe”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Głogowska”, „Bar(d)ak”, „Biuletyn Informacyjny TPKZ «Solidarność» Kopalni Polkowice” oraz książek, cegiełek, znaczków poczt podziemnych, ulotek, organizator dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, transportu, lokali na drukarnie wydające „Zagłębie Miedziowe”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walczącą”, drukarz tych pism m.in. z matryc i diapozytywów przywożonych z Wrocławia. 1982–1989 uczestnik akcji ulotkowych, malowania haseł na murach, manifestacji (m.in. 31 VIII 1982) w Głogowie i Lubinie. 13 VI 1984 po rewizji mieszkania zatrzymany, 15 VI aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Legnicy i ZK we Wrocławiu, 14 VIII zwolniony na mocy amnestii. 1986–1989 w PPN i członek zaprzysiężony SW. IV 1987 – 1989 współzałożyciel (z Janem Sugalskim, Tadeuszem Cieślakiem, Edwardem Papenfusem), redaktor, autor, drukarz podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny TPKZ «Solidarność» Kopalni Polkowice”. 11 X 1987 – 1988 współzałożyciel (m.in. z T. Cieślakiem, J. Sugalskim), członek Komitetu Założycielskiego w ZG Polkowice (złożony 23 X w Sądzie Wojewódzkim w Legnicy wniosek o rejestrację został odrzucony). 21 VIII 1988 współorganizator strajku tamże; 23 VIII 1988 zwolniony z pracy, w XI 1988 przywrócony do pracy. 1984–1988 wielokrotnie zatrzymywany; 24 XI 1987 i 11 VII 1988 ukarany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń. 1988–1989 współorganizator, członek Komitetu Organizacyjnego w zakładzie; 25 I 1989 współzałożyciel Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego Województwa Legnickiego, od 25 II 1989 członek prezydium.

1989–1991 wiceprzew. KZ; 1989–1990 Komisji Górniczej NSZZ „Solidarność” Zagłębie Miedziowe/KGHM, członek Komisji Krajowej Górnictwa w Katowicach, II 1990 delegat na III WZD Województwa Legnickiego, w III 1990 II na WZD Regionu Dolny Śląsk, 1990–1994 na WZD Zagłębia Miedziowego. 1990–1994 członek prezydium ZR Zagłębie Miedziowe, 1990–1991 delegat na KZD. 1991– 2015 na rencie, od 2015 na emeryturze. 1998–2001 w AWS.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012),  Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2021) i Medalem Pro Patria (2021).

14 VI – 12 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Bibuła; 10 XII 1984 – 27 V 1986 przez Wydz. V WUSW w Legnicy/p. V RUSW w Głogowie w ramach KE krypt. Jaga; 27 V 1986 –3 XI 1989 przez Wydz. V/WOG WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Aktywiści.

Łukasz Sołtysik

Głogów, Lubin, Polkowice, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry