Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gaca Jan

Jan Gaca, ur. 23 VI 1949 w Tomaszowie Maz. Ukończył Technikum Mechaniczne w Głogowie (1981).

1963-1967 instruktor ZHP. 1968-1974 pracownik dołowy w Zakładach Górniczych Lena w Wilkowie k. Złotoryi; 1977-1991 ślusarz spawacz w ZG Polkowice KGHM w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 członek Zakładowego KS w ZG Polkowice; 1982-1988 współorganizator, następnie działacz Komitetu Pomocy Aresztowanym w Lubinie i Głogowie (1987, 1988 współorganizator kolonii letnich dla dzieci); członek Tymczasowej Podziemnej KZ w ZG Polkowice, od 1983 Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębie Miedziowe; kolporter, drukarz, organizator dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, transportu, lokali na potrzeby czasopism podziemnych: „Zagłębie Miedziowe”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca”, w 1987 współzałożyciel (z Janem Sugalskim, Tadeuszem Cieślakiem) pisma „Biuletyn Informacyjny TPKZ «S» Kopalni Polkowice”, redaktor, autor tekstów; uczestnik akcji ulotowych, malowania haseł na murach, manifestacji w Głogowie, Lubinie, zbiórek na cele związkowe, pomocy dla represjonowanych i ich rodzin; 1984-1988 kilkanaście razy zatrzymywany, 13 V 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, 10 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 11 X 1987 współzałożyciel (wraz z m.in. T. Cieślakiem, J. Sugalskim), do 1989 członek Komitetu Organizacyjnego „S” w ZG Polkowice; w VIII 1988 współorganizator strajku tamże; 23 VIII 1988 zwolniony z pracy, w XI 1988 przyjęty ponownie. 1986-1989 członek Polskiej Partii Niepodległościowej. 25 I 1989 współzałożyciel MKO „S” woj. legnickiego, od 25 II 1989 członek Prezydium tegoż.

1989-1991 wiceprzewoeniczący KZ w ZG Polkowice, 1989-1990 Komisji Górniczej „S” w KGHM w Lubinie, członek Komisji Krajowej Górnictwa w Katowicach, 1990-1994 członek Prezydium ZR Zagłębie Miedziowe, 1990-1991 delegat na KZD. Od 1991 na rencie. 1998-2001 w RS AWS.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry