Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gaińska Halina

Halina Gaińska, ur. 28 VII 1931 w Legionowie k. Warszawy, zm. 6 I 2008 w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia (1966).

Wieloletnia nauczycielka historii w I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, metodyk, opiekunka wielu laureatów szkolnych olimpiad historycznych.

Od IX 1980 w „S”; współorganizatorka struktur nauczycielskiej „S” w I LO, regionie i kraju, od II 1981 przewodnicząca Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania „S” w Szczecinie; w VI/VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, delegat na I KZD, członek Prezydium Krajowej Sekcji POiW.

15 XII 1981 internowana, początkowo w AŚ w Kamieniu Pomorskim, od 16 I 1982 w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi; po tragicznej śmierci syna Wojciecha (11 II 1982) nie otrzymała przepustki na pogrzeb; pozwolenie na udział w pogrzebie, pod eskortą, uzyskała dopiero w wyniku głodówki protestacyjnej współwięźniarek, zwolniona 21 III 1982; zwolniona z pracy, pozbawiona prawa wykonywania zawodu. Od III 1982 działaczka podziemnych struktur „S” związanych z Regionalnym Komitetem Strajkowym: współorganizatorka manifestacji, kolporterka podziemnych wydawnictw: książek (m.in. NOWej i Kręgu), prasy, ulotek, aktywna uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy u oo. jezuitów, księży chrystusowców, przy parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie, m.in. prowadziła wykłady z historii; autorka artykułów do pism podziemnych: „Oświata”, „Multi In Parvo”. Od XII 1986 na emeryturze.

Od X 1989 pracownik „S”, ponownie przewodnicząca „S” POiW. 1990-1994 radna Miasta Szczecin, członek Komisji Edukacji i Kultury.

Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), Złotą Odznaką Krajowej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Otrzymała tytuł Honorowej Przewodniczącej „Solidarności”.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry