Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gaj Jerzy

Jerzy Gaj, ur. 21 VII 1942 w Żdżarach k. Turku, Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1975).

1961–1962 nastawiacz półautomatów szlifierskich w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych, 1962–1964 zasadnicza służba wojskowa, 1965 nastawiacz półautomatów szlifierskich w PFŁT, 1968–1969 pracownik administracji w Spółdzielni Wyrobów Metalowych i Modelarskich w Poznaniu; 1974–1982 konstruktor, zmianowy, samodzielny metalurg w Zakładach Metalurgicznych Pomet tamże.

Od IX 1980 w „S”; XI 1980 – VII 1981 członek prezydium MKZ Wielkopolska. W III 1981 współzałożyciel (z Adamem Pohlem, Julianem Zydorkiem, Grzegorzem Ziętkiewiczem, Piotrem Kołodziejczykiem, Tadeuszem Koraszewskim, Jerzym Piecką, Lechem Dymarskim, Wojciechem Wołyńskim, Jerzym Nowakiem) Wielkopolskiego KOWzP. W III 1981 członek RKS powołanego po wydarzeniach w Bydgoszczy. Od IV 1981 członek Społecznego Komitetu Obchodów 25. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, od 1 VIII 1981 kierownik Działu Informacji ZR. W zw. z wydaniem i kolportażem plakatu „Cyrk gospodarczy” oraz publikacji dot. paktu Ribbentrop-Mołotow objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu, 26 X 1981 postawiono mu zarzut „rozpowszechniania afiszy o treści wyszydzającej i poniżającej naczelne organy PRL”, 25 X 1982 sprawę umorzono.

13 XII 1981 członek RKS na terenie Poznańskiej Fabryki Maszyn Żniwnych, poszukiwany listem gończym. 5 I 1982 zatrzymany, przesłuchiwany, nast. internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie i Kwidzynie (14 VIII 1982 poważnie pobity przez funkcjonariuszy MO, złamana noga podczas pobicia internowanych w Kwidzynie), 10 X 1982 zwolniony. 5 I 1982 zwolniony z pracy 1984–1989 członek Międzyzakładowej Rady „S” w Poznaniu; 12 X 1988 uczestnik spotkania niektórych członków prezydium ZR Wielkopolska sprzed 13 XII 1981 i działaczy podziemnej „S” wzywających do podjęcia jawnych działań na rzecz „S” w ramach TZR Wielkopolska. 27 VIII 1989 uczestnik spotkania przedstawicieli MR „S” i TZR. Doradca KZ przy ZM Pomet. Mimo składania kolejnych podań nie został ponownie zatrudniony w ZM Pomet.

Od 1997 współpracownik ROP, od 2001 wspiera działalność poznańskiego PiS. Po 1989 bez stałego zatrudnienia. Od 2013 na emeryturze.

Odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

Agnieszka Łuczak

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry