Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gajda Wiesław

Wiesław Gajda, ur. 19 IV 1957 w Pilchowie k. Stalowej Woli. Ukończył ZSZ w Stalowej Woli (1975).

Od 1975 tokarz w HSW.

Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej Z5 (zakład produkcji specjalnej).

Od 1983 kolporter (z Janem Siekiem, Stanisławem Balandykiem, Romanem Sudołem, Józefem Serafinem) wydawnictw podziemnych, m.in. pism „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola”, „SMiS”, „PWA”, książek wydawnictw NOWa, Przedświt, Spotkania. Współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, 1985-1989 współorganizator pomocy dla potrzebujących w ramach sekcji Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Matki Bożej Królowej Polski. Od 13 X 1987 działacz Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników HSW, od wystąpienia o legalizację „S” poddawany represjom: przeniesiony z Z5 do gorszej pracy na innym wydziale, w II 1988 pozbawiony możliwości sprawowania funkcji delegata załogi w samorządzie pracowniczym; 15 III 1988 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział w nielegalnym zebraniu 3 II 1988, 2-krotnie wzywany do RUSW w Stalowej Woli i Prokuratury Rejonowej w Nisku; 29-30 IV, 13 VII, 22 VIII – 1 IX 1988 współorganizator, uczestnik strajków w HSW, otrzymał naganę z wpisaniem do akt personalnych za udział w strajku 22 VIII – 1 IX 1988; od końca 1988 w stalowolskim Komitecie Organizacyjnym „S”.

W 1989 w KO „S” w Stalowej Woli, uczestnik kampanii wyborczej; 1989-1990 członek Prezydium KZ w HSW, Komisji Socjalnej, 1989-1992 2014-2018 delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska; od 2007 członek KZ Huta Stali Jakościowych, od 2010 delegat na WZD KZ „S” HSJ.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013); wyróżniony odznaką Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2008).

 

Ewa Kuberna

Opcje strony

do góry