Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gajewski Andrzej

Andrzej Gajewski, ur. 18 VII 1949 w Lidzbarku Warmińskim. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektryczny (1973).

1973–1981 technolog ds. automatyki okrętowej w Przedsiębiorstwie Państwowym Morska Obsługa Radiowa Statków w Gdyni. VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, wiceprzew. KS. Od IX 1980 w „S”, wiceprzew. Komitetu Założycielskiego. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR.

14–15 XII 1981 próba organizacji strajku w zakładzie. 29 XII 1981 zatrzymany, aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku, 31 XII 1981 zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 3 II 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 10 mies. pozbawienia wolności, 4 II 1982 zwolniony z aresztu. 6 X 1982 po rewizji prokuratora podwyższenie wyroku do 2 lat pozbawienia wolności przez Sąd Najwyższy w Warszawie – Izba Karna. 3 I 1983 nie stawił się na wezwanie do AŚ w Gdańsku. 16 II 1983 odroczenie wykonania kary 2 lat pozbawienia wolności przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku. 30 IV 1983 akt łaski Rady Państwa. X 1982–1984 uczeń w Warsztacie Samochodowym Janusza Wolaka w Gdańsku.

1982–1985 współpracownik TKZ w MORS i Bogdana Borusewicza; przekazanie na potrzeby osadzonych w więzieniach członków „S” kilkunastu wyprodukowanych w MORS miniaturowych odbiorników radiowych.

1984–1996 elektromonter okrętowy w Stoczni Bałtyk Remontowa Spółdzielnia Pracy/Stocznia Bałtyk SA w Gdańsku, 1997–2015 elektryk na statkach zagranicznych armatorów. Od 2015 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry