Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Galiński Krzysztof

Krzysztof Galiński, ur. 1 VII 1965 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Nauk Społecznych, kierunek: pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika (2002).

1982-1985 działacz podziemnego ruchu wydawniczego, drukarz ulotek „S”, gazet zakładowych, „Tygodnika Mazowsze”; współorganizator i współredaktor (we współpracy z SKS NZS Trójmiasto oraz m.in. z Jackiem Krawczykiem, Ludwikiem Kromerem) polityczno-satyrycznego nieregularnika studenckiego „Kret” (15 nr.); uczestnik Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, drukarz, kolporter niezależnego pisma „Homek” (we współpracy m.in. z Januszem i Cezarym Waluszkami, Wojciechem Jankowskim, Krzysztofem Skibą, Zbigniewem Styblem). 17 IX 1985 współorganizator (z W. Jankowskim, Małgorzatą Górczewską, Andrzejem Miszkiem) gdańskiego ośrodka Ruchu WiP; odesłał do Ministerstwa Obrony Narodowej książeczkę wojskową z żądaniem wypuszczenia więźniów sumienia (z W. Jankowskim, A. Miszkiem); 9 X 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 5 III 1986 zwolniony; nadal działacz WiP (we współpracy m.in. z Andrzejem Szulcem, Klaudiuszem Wesołkiem, Małgorzatą Górczewską, Lechem Parellem, Małgorzatą Tarasiewicz), współredaktor (z W. Jankowskim, J. Waluszką, Jaremą Dubielem, Anną Niedźwiecką) gdańskiego pisma WiP „A Cappella”. W 1986 sygnatariusz memorandum „Tchnąć prawdziwe życie w porozumienie helsińskie”; 3 X 1986 uczestnik sittingu przed warszawskimi Domami Centrum w obronie uwięzionych: W. Jankowskiego i Jarosława Nakielskiego; skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. więzienia z zamianą na karę grzywny; 16 XII 1986 współorganizator manifestacji w obronie świadków Jehowy (więźniów sumienia) przed Halą Olivia (przed koncertem Rock dla Pokoju); 10 I 1987 współorganizator demonstracji ekologicznej we Wrocławiu: marsz na Hutę Siechnice; w V i VIII 1988 współorganizator podczas strajków na Wybrzeżu (m.in. z Dariuszem Krawczykiem) gdańskich Grup Pomocy Strajkującym. W V 1988 współzałożyciel (z J. Waluszką) Międzymiastówki Anarchistycznej, współautor manifestu „Ruch Anarchistyczny – Tak!” (z J. Waluszką, Wojciechem Mazurem, K. Wesołkiem, Pawłem Konnakiem); współzałożyciel Klubu Więźnia Granic (z K. Wesołkiem, Wojciechem Błażkiem, Adamem Jagusiakiem, Małgorzatą Tarasiewicz); działacz Federacji Anarchistycznej.

W 1992 współautor Płaszczyzny Większościowej FA, w 1993 uczestnik międzynarodowej konferencji anarchistów w Trieście; 1993-2005 współorganizator i współredaktor (z A. Niedźwiecką, Wojciechem Zappą Janiszewskim) pisma anarchistów „Mać Pariadka”. W l. 90. współtwórca Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czeczeńskiej Ouhazar (z Markiem Kurzyńcem, Pawłem Chojnackim), uczestnik konwojów z pomocą humanitarną do Czeczenii. 1990-1996 własna działalność gospodarcza Mangala-Press; w 1998 hipoterapeuta w Szkole Specjalnej w Gdańsku-Oliwie, od 1999 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie.

Krzysztof Filip

Opcje strony

do góry