Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gała Andrzej Wiktor

Andrzej Wiktor Gała, ur. 26 II 1936 w Częstochowie, zm. 19 IX 2000 tamże. Ukończył Technikum Hutnicze w Częstochowie (1955). Ojciec Piotra Gały.

Od 1955 pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. W l. 60. i 70. w PZPR.

Od IX 1980 w „S” w HBB. Historyk amator, gromadził archiwum dot. konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1956 w Częstochowie.

Po 13 XII 1981 współpracownik TKZ w HBB, związany ze środowiskami opozycyjnymi skupionymi wokół ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”); organizator biblioteki wydawnictw podziemnych, współorganizator niezależnych odczytów i autor wykładów z historii. 1985-1989 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa w Częstochowie: m.in. inicjator wyjazdów DLP na spotkania b. żołnierzy mjr. Jana Piwnika ps. Ponury na Wykusie. 1987-1988 redaktor i wydawca podziemnego pisma „Solidarność HBB”, autor w legalnej „Niedzieli” (ps. Andrzej Suchan). W 1987 członek grupy inicjatywnej PPS (współpraca z Grzegorzem Ilką) w Częstochowie.

Od 1989 członek honorowy częstochowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK. 1989-1990 członek Częstochowskiego KO, w 1990 przewodniczący KO w dzielnicy Raków. W 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. funkcjonariuszy b. SB; współzałożyciel Unii Laikatu Katolickiego w Częstochowie; członek Ligii Miejskiej tamże. W 1994 autor wystawy ''Przeciw zniewoleniu'' (nt. częstochowskiej konspiracji 1944-1956) w Muzeum Częstochowskim. 1996-1998 pracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Opolu Delegatura w Częstochowie, biegły sądowy w procesach rehabilitacyjnych osób skazanych w l. 40. i 50. 1990-2000 autor artykułów nt. najnowszej historii Polski w lokalnej prasie oraz książek: ''Niepodległościowe podziemie zbrojne Częstochowy i okolic 1944-1956'' (1993), ''Warszyc 1910-47 – szkice życiorysu, dokumenty'' (1994), ''Wolna Młodzież'' (1995), ''Konspiracyjne Wojsko Polskie 1945-54'' (1996), ''50 lat niepodległościowych działań zbrojnych na ziemi częstochowskiej 1906-1956. Szkice i dokumenty'' (1999), ''Konspiracyjne Wojsko Polskie krypt. „Lasy-Bory” 1945-1946. Oddział partyzancki Służby Ochrony Społeczeństwa „Jastrzębie”, „Oświęcim” dowodzony przez por. Alfonsa Olejnika „Babinicza” (dokumenty)'' (1999).

Wyróżniony przez ZHR odznaką Koła Przyjaciół Harcerstwa III RP (2000).

1985-1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Struktura.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry