Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gała Andrzej Wiktor

Andrzej Wiktor Gała, ur. 26 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1936 w Częstochowie, zm. 19 IX 2000 tamże. Ukończył Technikum Hutnicze w Częstochowie (1955). Ojciec Piotra Gały.

Od 1955 pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. W l. 60. i 70. w PZPR.

Od IX 1980 w „S” w HBB. Historyk amator, gromadził archiwum dot. konspiracji niepodległościowej w latach 1939-1956 w Częstochowie.

Po 13 XII 1981 współpracownik TKZ w HBB, związany ze środowiskami opozycyjnymi skupionymi wokół ks. Jerzego Popiełuszki w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”); organizator biblioteki wydawnictw podziemnych, współorganizator niezależnych odczytów i autor wykładów z historii. 1985-1989 aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Józefa w Częstochowie: m.in. inicjator wyjazdów DLP na spotkania b. żołnierzy mjr. Jana Piwnika ps. Ponury na Wykusie. 1987-1988 redaktor i wydawca podziemnego pisma „Solidarność HBB”, autor w legalnej „Niedzieli” (ps. Andrzej Suchan). W 1987 członek grupy inicjatywnej PPS (współpraca z Grzegorzem Ilką) w Częstochowie.

Od 1989 członek honorowy częstochowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK. 1989-1990 członek Częstochowskiego KO, w 1990 przewodniczący KO w dzielnicy Raków. W 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. funkcjonariuszy b. SB; współzałożyciel Unii Laikatu Katolickiego w Częstochowie; członek Ligii Miejskiej tamże. W 1994 autor wystawy ''Przeciw zniewoleniu'' (nt. częstochowskiej konspiracji 1944-1956) w Muzeum Częstochowskim. 1996-1998 pracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Opolu Delegatura w Częstochowie, biegły sądowy w procesach rehabilitacyjnych osób skazanych w l. 40. i 50. 1990-2000 autor artykułów nt. najnowszej historii Polski w lokalnej prasie oraz książek: ''Niepodległościowe podziemie zbrojne Częstochowy i okolic 1944-1956'' (1993), ''Warszyc 1910-47 – szkice życiorysu, dokumenty'' (1994), ''Wolna Młodzież'' (1995), ''Konspiracyjne Wojsko Polskie 1945-54'' (1996), ''50 lat niepodległościowych działań zbrojnych na ziemi częstochowskiej 1906-1956. Szkice i dokumenty'' (1999), ''Konspiracyjne Wojsko Polskie krypt. „Lasy-Bory” 1945-1946. Oddział partyzancki Służby Ochrony Społeczeństwa „Jastrzębie”, „Oświęcim” dowodzony przez por. Alfonsa Olejnika „Babinicza” (dokumenty)'' (1999).

Wyróżniony przez ZHR odznaką Koła Przyjaciół Harcerstwa III RP (2000).

1985-1990 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Struktura.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry