Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gałązka Zbigniew

Zbigniew Gałązka, ur. 8 XI 1947 w Łodzi. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Łodzi (1979).

Pracownik łódzkich przedsiębiorstw: 1970-1972 Zakładów Sprzętu Pożarowego Progaz, 1972-1975 Zakładu Przemysłu Budowlanego Przemysłu Lekkiego Północ, 1975-1987 Zakładów Przemysłu Precyzyjnego w Kombinacie Wifama (obecnie Fabryka Urządzeń Przemysłu Spożywczego Faspoma).

We IX 1980 organizator i uczestnik strajku w ZPP; współtwórca, wiceprzewodniczący i sekretarz KZ.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych, 1982-1985 redaktor i wydawca niezależnego pisma „PORS” (Podziemna Organizacja Robotnicza Solidarność); kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od 1987 na rencie.

1989-1990 wiceprzewodniczący, 1990-1993 przewodniczący Sekcji Krajowej Emerytów i Rencistów, od 1993 przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Od 1992 członek ZR Ziemia Łódzka, od 1993 członek KK, 1995-1998 i od 2002 delegat na KZD. Od 1993 (jako jedyny przedstawiciel Polski) członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Emerytów i Ludzi Starszych w Brukseli (FERPA).

 

Opcje strony

do góry