Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gałka-Ziółkowska Grażyna

Grażyna Gałka-Ziółkowska, ur. 2 VII 1941 w Kaliszu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologii Polskiej (1964).

1964-1968 nauczycielka w SP nr 90 w Poznaniu, 1968-1983 w VIII LO.

Od X 1980 w „S”, założycielka kół w Poznaniu i woj. poznańskim, zaangażowana w tworzenie „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolska; IX-XI 1981 wiceprzewodnicząca KZ POiW w Poznaniu, redaktor związkowego pisma „Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiej Oświaty i Wychowania NSZZ «Solidarność»”.

15 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Poznaniu, zwolniona 24 XII 1981. 1982-1988 współzałożycielka, członek podziemnej Komisji POiW; 1982-1985 współzałożycielka, redaktor podziemnego pisma oświaty „Być albo Nie Być”; autorka (ps. Maria Urbańska) w „Glosariuszu” (Wrocław–Warszawa) – materiałach edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów. W ramach Komisji POiW współorganizatorka pomocy prawnej dla represjonowanych i materialnej dla nauczycieli członków„S”. 1983-1989 uczestniczka Duszpasterstwa Nauczycieli przy Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego Dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. 1983-1986 przeniesiona do Zespołu Szkół Łączności. Od tej decyzji odwoływała się do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu; negatywne dla niej orzeczenie wydał ostatecznie w 1983 SN; do pracy przywrócona po 3 latach zgodnie z Kartą Nauczyciela i 1986-1990 uczyła ponownie w VIII LO. 1988-1989 członek Komisji Organizacyjnej „S” POiW w Poznaniu.

W 1989 członek KO „S” w Poznaniu, w 1990 delegat na II WZD Regionu Wielkopolska, w IV delegat na II KZD. 1990-1999 wielkopolski kurator oświaty, 1999-2001 dyr. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, od 2001 na emeryturze. Od 2002 w Radzie Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001).

25 VI 1982 – 2 X 1989 rozpracowywana przez Wydz. III/III-1 KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR/KE krypt. Aktywistka.

Katarzyna Florczyk

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry