Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ganowicz Ryszard

Ryszard Ganowicz, ur. 2 VI 1931 w Wilnie, zm. 22 V 1998 w Poznaniu. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, Wydz. Budownictwa Lądowo-Wodnego (1954) oraz Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1956), doktorat (1960), habilitacja (1967), prof. nadzw. (1978).

1954–1964 asystent, st. asystent, adiunkt na Wydz. Budownictwa Lądowego PG, 1964–1967 adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 1967–1975 adiunkt, kierownik w Katedrze Mechaniki Technicznej Instytutu Podstaw Techniki na Wydz. Technologii Drewna WSR/Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1967–1969 st. wykładowca na Wydz. Inżynierii Uniwersytetu w Chartumie (Sudan), 1975–1978 dyr. Instytutu Mechanizacji Rolnictwa AR w Poznaniu, 1978–1990 kierownik Zakładu Mechaniki i Techniki Cieplnej/Katedry Mechaniki i Techniki Cieplnej AR tamże.

Od IX 1980 w „S”; IX 1980 – XII 1981 współtwórca i przew. Komisji Uczelnianej. Członek Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ „S”. 17 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie i Ostrowie Wielkopolskim (8–21 III 1982 uczestnik głodówki przeciw łamaniu praw człowieka i obywatela w Polsce), 3 VII 1982 zwolniony.

1989–1991 senator RP z listy KO. IV 1990 delegat ZR Regionu Wielkopolska na II KZD. 1990–1998 w ROAD/UD/UW (1996–1998 przew. UW w Poznaniu). 1990–1996 rektor AR tamże. Członek stowarzyszeń naukowych i zawodowych, m. in.: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Założyciel i członek Rady Wielkopolskiej Fundacji Wschodniej w Poznaniu.

Współautor podręcznika Statyka (1997). Autor artykułów naukowych publikowanych m. in. w „Inżynierii i Budownictwie”, „Rozprawach Inżynierskich”, „Holztechnologie”, „Wood Science and Technology”.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1995), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

10 XI 1980 – 21 IV 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach SOS krypt. Kłos; 12 VIII 1983 – 27 VI 1989 przez Wydz. III WUSW w ramach KE krypt. Ryś.

 

Barbara Fabiańska/Piotr Szwochert

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry