Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gapińska-Repczyńska Lubomiła Kazimiera

Lubomiła Kazimiera Gapińska-Repczyńska, ur. 15 XI 1943 w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo (1965).

1970-1991 radca prawny w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Wodrol w Koszalinie.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz KZ w Wodrolu. 1980-1981 radca prawny i pracownik Biura Interwencji „S” Regionu Pobrzeże. W 1981 delegat na I WZD Regionu Pobrzeże, delegat na I KZD. 1981-1989 członek KIK w Koszalinie.

1982-1983 działaczka Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Koszalinie.

1989-1991 członek KZ „S” w Wodrolu. 1991-2007 sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie; od 2007 na emeryturze.

27 II 1982 – 10 II 1988 rozpracowywana przez Wydz. VI KW MO/WUSW w Koszalinie w ramach KE krypt. Biegły.

Leszek Laskowski

Koszalin, Region Pobrzeże

Opcje strony

do góry