Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gawlik Stanisława Marianna

Stanisława Marianna Gawlik, ur. 16 XI 1946 w Bilczy k. Kielc. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej (1969).

1971-1972 inspektor w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego, 1972-1975 nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, 1975-1983 i I-XII 1990 pracownik naukowo-dydaktyczny na Politechnice Świętokrzyskiej. W III 1968 uczestniczka protestu studentów AE we Wrocławiu.

Od XI 1980 w „S”; członek KZ na PŚ.

Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji protestacyjnych. m.in. akcji ulotkowych, zbieranie podpisów pod żądaniem podania pełnej listy osób internowanych oraz ich uwolnienia, zawieszona w czynnościach nauczyciela. W 1982 współzałożycielka i redaktor pisma „KOS”, kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, książki, ulotki, apele, znaczki poczt podziemnych, tzw. cegiełki, kalendarze itp.). 8 IX 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniona 15 IX 1982, następnie aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Kielcach, 20 I 1983 skazana przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W I 1983 zwolniona z pracy, 1984-1986 instruktorka w Ośrodku Kultury Literackiej w Kielcach, 1986-1988 dyr. spółek usługowo-handlowych tamże. 1986-1989 organizator pracy Komisji Interwencji i Praworządności w Kielcach.

W 1989 delegat na II WZD Regionu Świętokrzyskiego, IV-XII 1989 przewodnicząca Komisji Interwencji przy ZR. XII 1990 – 1995 dyr. Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach, następnie doradca ekonomiczny tamże.

1982-1986 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Kos; 1987-1990 przez Wydz. III/Inspektorat 2 WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Ośmiornica.

Marzena Grosicka

Region Świętokrzyski, Kielce

Opcje strony

do góry