Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gaziński Benon

Benon Gaziński, ur. 11 III 1953 w Gębicach k. Mogilna. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1976), w 1980 doktorat.

Od 1976 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczo-Technicznej (od 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w Olsztynie, od 1985 także wykładowca Instytutu Kultury Chrześcijańskiej tamże. 1972-1989 działacz Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego.

Od X 1980 w „S”, członek Tymczasowego Komitetu Założycielskiego; współorganizator KZ na ART, członek Prezydium; redaktor naczelny i autor „Solidarności Kortowskiej”, stały współpracownik „Rezonansu”, m.in. współtwórca opracowań graficznych oraz rysunków satyrycznych (we współpracy z Aleksandrem Wołosem). IX–X 1981 jako dziennikarz związkowy uczestnik II tury I KZD.

Po 13 XII 1981 uczestnik społecznych akcji protestacyjnych, m.in. akcji spacerowej; w 2. połowie XII 1981 i w I 1982 przesłuchiwany przez SB, nakłaniany do współpracy; od 1982 wielokrotnie odmawiano mu wydania paszportu na wyjazdy naukowe. 1982-1983 organizator Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Katolików Świeckich w Olsztynie, wybrany na prezesa, funkcji nie objął w wyniku sprzeciwu władz.

W 1989 członek Olsztyńskiego KO. Na UWM prezes Koła Uczelnianego PTE, Koła Uczelnianego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ. Od 1982 członek EAAE (European Association of Agricultural Economists) oraz IAAE (International Association of Agricultural Economists), od 1996 PECSA (Polish European Community Studies Association).

Paweł Warot

Opcje strony

do góry