Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gądek Teodor

Teodor Gądek, ur. 7 VIII 1928 w Zarogowie, pow. miechowski. Wykształcenie podstawowe.

1960-1982 górnik w KWK Sosnowiec. 1975-1980 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 członek KZ przy KWK Sosnowiec. 27 X - 13 XI 1981 uczestnik strajku w KWK Sosnowiec, członek KS.

Po 13 XII 1981 kolporter (na terenie kopalni) niezależnych wydawnictw, m.in. książek NOWej oraz ulotek. Zaangażowany w akcję pomocową na rzecz osób internowanych i ich rodzin, organizowaną przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu. W IV 1982 aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach; zwolniony z pracy. W VII 1982 skazany przez Okręgowy Sąd Wojskowy w Katowicach na 2,5 roku więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu, 11 XI 1982 sąd skrócił wyrok, zwolniony. Od 1982 na emeryturze.

1982 – VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Patronka.

Tomasz Gonet

Opcje strony

do góry