Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gągalski Aleksander

Aleksander Gągalski, ur. 7 VIII 1955 w Namysłowie k. Wrocławia, zm. 10 VI 2014. Ukończył ZSZ w Kluczborku (1973).

1973-1976 zatrudniony w Fabryce Maszyn i Urządzeń Famak w Kluczborku, od 1976 na Wydz. Tokarni Walców w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland SA) w Dąbrowie Górniczej. 1979-1980 kolporter (we współpracy z Henrykiem Stankiewiczem) niezależnych wydawnictw, m.in. „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, publikacji NOWej, wśród pracowników HK.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK; od IX 1980 w „S”.

13-18 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w HK, 18 XII 1981 w związku z pogorszeniem stanu zdrowia odwieziony karetką pogotowia do domu; po strajku organizator zbiórek pieniędzy na rzecz więzionych, internowanych i zwolnionych z pracy w HK; 1983-1989 kolporter, organizator kolportażu (w ramach TKZ „S” w HK) podziemnej prasy i książek ze Śląska oraz przywożonych z Warszawy, Krakowa i Lublina (odbiór od Andrzeja Łapki i Mieczysława Dudzika), m.in. pism: „RIS”, „Wolny Związkowiec”, „Głos Śląsko-Dąbrowski” i „Tygodnik Mazowsze”, przedruków paryskiej „Kultury” i „Pulsu”, także znaczków poczt podziemnych i druków okolicznościowych na Wydz. Tokarni Walców, do 1987 udostępniał mieszkanie na skrzynkę kolportażową, 1985-1988 członek TKZ „S” w HK. 1986-1988 współzałożyciel, organizator działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele MB Fatimskiej w Sosnowcu. W 1988 założyciel i redaktor biuletynu DLP „Echa Fatimy”. 1986-1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w RUSW w Dąbrowie Górniczej, 18 XII 1987 po rewizji w mieszkaniu przesłuchiwany i pobity w RUSW. W VI 1988 współorganizator tzw. strajku włoskiego w Tokarni Walców w sprawach płacowych, 1988-1989 członek Prezydium jawnej KZ „S” HK, 1988-1992 członek Rady Biskupiej.

IV-XII 1989 redaktor nacz. „Wolnego Związkowca”. 1989-1991 członek KO „S”. Od 1991 członek założyciel Fundacji im. św. Pawła „Nadzieja” z siedzibą w Sosnowcu-Zagórzu, następnie w Sopocie. 1997-2003 współzałożyciel i prezes Akcji Katolickiej przy parafii MB Fatimskiej w Sosnowcu.

21 X 1986 – 7 XI 1989 rozpracowywany przez p. V SB RUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach KE krypt. Kleń i SOS krypt. Kleń nadzorowanej przez Wydz. VI Dep. V MSW w Warszawie oraz w ramach SOR krypt. Siwy.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry