Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gąsior Krzysztof

Krzysztof Gąsior, ur. 23 VIII 1959 w Warszawie. Ukończył Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych tamże (1979). 1979–1982 student Wydz. Transportu Morskiego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, 1982–1984 Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego.

Ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (USA), Wydz. Nauk Politycznych (1992).

IX 1980 współzałożyciel NZS w WSM w Gdyni, od 1981 w redakcji tygodnika NZS WSM „Latarnia”, od IX 1981 redaktor nacz. XI–XII 1981 współorganizator strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu; przew. Komisji Informacyjnej KS WSM, z Grzegorzem Króliczkiem redaktor „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego NZS WSM”.

14–15 XII 1981 współorganizator strajku w WSM przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po zakończeniu protestu z grupą studentów przedostał się do strajkującej Stoczni Gdańskiej. 16 XII 1981 po rozbiciu strajku przez ZOMO zatrzymany i przewieziony do ZK w Starogardzie Gdańskim. 18 XII 1981 ukarany grzywną w wys. 2 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogard Gdański. 18 XII 1981 zwolniony z aresztu. Po ogłoszeniu stanu wojennego usunięty z WSM. Formalną przyczyną odebranie książeczki żeglarskiej przez SB, które uniemożliwiało studiowanie na uczelni morskiej. Decyzja zaskarżona do NSA w Warszawie. 4 V 1983 pozytywne rozpatrzenie odwołania (rektor uczelni odmówił jednak ponownego przyjęcia na studia).

Od XII 1981 redaktor, drukarz, łącznik, organizator i kolporter wydawnictw podziemnych, ulotek sprzeciwiających się stanowi wojennemu, współorganizator i uczestnik protestów ulicznych. Kilkakrotnie zatrzymywany. 5 V 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 14 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu na wolność razem z Krzysztofem Olszewskim do 1984 organizator podziemnej drukarni i wydawnictwa w Gdyni-Orłowie. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. broszur, kalendarzy, ulotek i podziemnej prasy NZS (m.in. wznowienie wydawania „Latarni”) i RKK Gdańsk. 1982/1983 współorganizator (m.in. z Andrzejem Rzeczyckim) i uczestnik wyniesienia z siedziby byłego ZR Gdańskiego sprzętu poligraficznego, m.in. składopisów, pilnowanych przez MO. Maszyny przewiezione do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, nast. przekazane do podziemnych drukarni w Trójmieście. 1983–1984 łącznik ps. Jurek między Ewą Kubasiewicz a SW we Wrocławiu, wydawca i drukarz prasy i ulotek SW (w tym w jęz. rosyjskim) w Gdyni.

Od X 1984 na emigracji. Początkowo w obozie dla uchodźców w Latinie pod Rzymem. II 1985 wyjazd do USA. 1985–1988 mechanik samochodowy w VIP Cadillac, Reseda, CA, Good Year, Sherman Oaks, CA, La Torre Volkswagen, Reseda, CA, Keyes Volvo, Van Nuys, CA. 1988–1994 Reader, Research Assistant, Teaching Assistant (dla UCLA, Los Angeles, CA), Teacher (dla Unified Schools of America, North Hollywood, CA), Researcher (dla RWE, Monachium, RFN – graduate fellowship). 1994–1996 Technical Marketing Specialist (contract employee), General Electric, Lynchburg, VA, 1996–1997 Manager, International Distribution Development, Ericsson, Lynchburg, VA. 1997–2014 współwłaściciel firmy CF & EW w Lynchburg, VA, nast. w Fredericksburg, VA. XII 2014 powrót do Polski. 2015–2017 bez zatrudnienia. Od 2018 współwłaściciel Dixie Pomerania Sp. z o.o. w Gdańsku.

Od 2016 członek Stowarzyszenia Godność, Stowarzyszenia Do Broni, Stowarzyszenia Strzebielinek (od 2017 wiceprezes).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

23 IV 1982–22 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. II/III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Piraci.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony

do góry