Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gąsior Krzysztof

Krzysztof Gąsior, ur. 23 VIII 1959 w Warszawie. Ukończył Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie (1979). 1979-1982 student Wydz. Transportu Morskiego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, 1982-1984 Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. W 1992 ukończył Wydz. Nauk Politycznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA, USA).

W IX 1980 współzałożyciel NZS w WSM, od 1981 w redakcji tygodnika NZS WSM „Latarnia”; od IX 1981 redaktor naczelny. XI-XII 1981 współorganizator strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu; przew. Komisji Informacyjnej KS WSM, wspólnie z Grzegorzem Króliczkiem redaktor „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego NZS WSM”.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku w WSM przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po zakończeniu protestu wraz z grupą studentów WSM przedostał się do strajkującej Stoczni Gdańskiej. 16 XII 1981 po rozbiciu strajku w stoczni przez ZOMO zatrzymany i przewieziony do ZK w Starogardzie Gdańskim. 18 XII 1981 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogard Gdański na karę 2 tys. zł grzywny. 18 XII 1981 zwolniony z aresztu. Po ogłoszeniu stanu wojennego usunięty z WSM. Formalną przyczyną było odebranie książeczki żeglarskiej przez SB, które uniemożliwiało formalnie studiowanie. Decyzja została zaskarżona do NSA w Warszawie, który 4 V 1983 pozytywnie rozpatrzył odwołanie. Jednak rektor uczelni odmówił ponownego przyjęcia Gąsiora na studia.

Od XII 1981 redaktor, drukarz, łącznik, organizator i kolporter wydawnictw podziemnych, ulotek sprzeciwiających się stanowi wojennemu; współorganizator i uczestnik protestów ulicznych. Kilkukrotnie zatrzymywany na 48 godz. 5 V 1982 internowany, przetrzymywany w ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 14 VII 1982 zwolniony. Po wyjściu na wolność, razem z Krzysztofem Olszewskim do 1984 organizator podziemnej drukarni i wydawnictwa w Gdyni Orłowie. Drukował broszury, kalendarze, ulotki i podziemną prasę NZS (m.in. wznowiono wydawanie „Latarni”) i RKK Gdańsk. Na przełomie 1982/1983 współorganizator (m.in. z Andrzejem Rzeczyckim) i uczestnik wyniesienia z siedziby byłego ZR Gdańskiego sprzętu poligraficznego m.in. składopisów, pilnowanych przez MO. Maszyny zostały przewiezione do parafii NSPJ w Gdyni, nast. przekazane do podziemnych drukarni w Trójmieście. 1983-1984 łącznik ps. Jurek między Ewą Kubasiewicz a SW we Wrocławiu, wydawca i drukarz prasy i ulotek SW w Gdyni (w tym ulotek w j. rosyjskim).

W X 1984 wyemigrował z Polski. Początkowo przebywał w obozie dla uchodźców w Latinie pod Rzymem. W II 1985 wyjechał do USA. 1985-1988 mechanik samochodowy w VIP Cadillac, Reseda, CA; Good Year, Sherman Oaks, CA; La Torre Volkswagen, Reseda, CA; Keyes Volvo, Van Nuys, CA. 1988-1994 Reader, Research Assistant, Teaching Assistant (dla UCLA, Los Angeles, CA), Teacher (dla Unified Schools of America, North Hollywood, CA), Researcher (dla Radio Free Europe, Monachium, RFN - graduate fellowship). 1994-1996 Technical Marketing Specialist (contract employee), General Electric, Lynchburg, VA, 1996-1997 Manager, International Distribution Development, Ericsson, Lynchburg, VA). 1997–2014 współwłaściciel firmy CF&EW w Lynchburg, VA, następnie w Fredericksburg, VA. W XII 2014 powrócił do Polski; 2015-2017 bez zatrudnienia; od 2018 współwłaściciel Dixie Pomerania Sp. z o.o. w Gdańsku.

Od 2016 członek Stowarzyszenia Godność, Stowarzyszenia Do Broni, Stowarzyszenia Strzebielinek (od 2017 wiceprezes).

23 IV 1982-22 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. II/III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Piraci.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdański

Opcje strony

do góry