Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Geresz Jerzy

Jerzy Geresz, ur. 24 IX 1948 w Kobylanach k. Łosic. Student Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek fizyka i matematyka, oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek matematyka.

8 III 1968 uczestnik wiecu i strajku na UW. W 1976 uczestnik akcji pomocy represjonowanym robotnikom Ursusa, obserwator pierwszego procesu ursuskiego. 1976-1977 przepisywacz „Komunikatów” KOR. W V 1977 uczestnik Czarnego Marszu w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa. W 1977 współpracownik SKS. 24-31 V 1977 uczestnik głodówki działaczy opozycyjnych w kościele św. Marcina w Warszawie w obronie represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa i więzionych członków KOR. 1977-1980 współpracownik Biura Interwencyjnego KOR, nast. KSS KOR, kilkanaście razy zatrzymywany na 48 godz. na terenie całego kraju, 18 VIII 1979 skazany Kolegium ds. Wykroczeń w Katowicach na karę grzywny z natychmiastową zamianą na 60 dni aresztu. Jesienią 1979 zbierał podpisy (z Maciejem Rayzacherem) ws. dostępu Kościoła do środków masowego przekazu.

XI 1980 – 12 V 1981 konsultant ds. związków rolników przy MKZ „S” Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 – 8 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białej Podlaskiej i Włodawie. 24 III 1982 aresztowany i oskarżony o napaść na funkcjonariusza MO i zdemolowanie samochodu milicyjnego, osadzony w ZK w Chełmie, z przerwą na obserwację psychiatryczną w Abramowicach k. Lublina; 13 V 1983 skazany na 1,5 roku więzienia. Od 1986 w Kobylanach.

1992-1993 nauczyciel w SP w Kobylanach, następnie bez zatrudnienia.

Autor wspomnień z okresu po 13 XII 1981: ''Stan wojenny i ja'' (AISW 1983) i ''Zaczęło się od happeningu'' (Metrum 1988).

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry