Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Giera Adam

Adam Giera, ur. 20 III 1951 w Szczecinie. W 1968 karnie usunięty z Podoficerskiej Szkoły Zawodowej w Broku (uznany za jednego z przywódców buntu przeciwko interwencji w Czechosłowacji).

1969-1973 pracownik PKS Szczecin. Uczestnik wydarzeń Grudnia ’70 na Wybrzeżu; w I 1971 zatrzymany, wielokrotnie bity podczas przesłuchań, przetrzymywany przez 4 mies. w KW MO w Szczecinie, nast. w ZK w Rawiczu bez nakazu aresztowania i wyroku sądowego, zwolniony wiosną 1972. W 1973 zwolniony z pracy; kilkunastokrotnie próbował podjąć pracę; na skutek interwencji SB po kilku dniach zwalniany. 1973-1975 kierowca w Transbudzie Nowa Huta na terenie budowy Huty Katowice, od 1975 Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław w Bukownie k. Olkusza. W 1976 przeprowadził indywidualny protest przeciwko brutalności MO w Ursusie i Radomiu, polegający na nieopuszczaniu zakładu pracy po skończonej dniówce.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” w ZGH Bolesław.

14 XII 1981 internowany, przewieziony do KM MO w Olkuszu, nast. do Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, w IV 1982 przewieziony do szpitala więziennego w Bytomiu z ciężkim zapaleniem płuc, zwolniony 13 V 1982, 16 V 1982 ponownie internowany w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony we IX 1982. 1982-1989 przewodniczący TKZ. Od 1982 zaangażowany w organizację Latającego Uniwersytetu Robotniczego (prowadzonego przez studentów Uniwersytetu Śląskiego), kolporter, organizator dostaw papieru i materiałów drukarskich, uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Barbary w Sosnowcu, w Sosnowcu-Sielcu oraz w Dąbrowie Górniczej. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; członek RKW odpowiedzialny za Podregion Wschód; w VIII 1988 współorganizator strajków w Jastrzębiu-Zdroju, członek sztabu wspomagającego strajki przy kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju; w II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1990-2002 przewodniczący KZ, 1994-1998 członek ZR, 1998-2002 wiceprzewodniczący, następnie I z-ca przewodniczącego ZR, 1990-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 1994-2002 na KZD; 1998-2002 członek KK „S”. 1993-1996 inicjator i uczestnik zakończonych sukcesem akcji w obronie miejsc pracy w ZGH Bolesław (podziemnego 25-dniowego strajku w Kopalni Rud Cynku i Ołowiu Pomorzany wchodzącej w skład ZGH Bolesław, akcji protestacyjnej pod Urzędem Skarbowym w Olkuszu oraz (z Leszkiem Wilkiem, Zdzisławem Maroszkiem i Anatolem Kuprianowiczem) 10-dniowego strajku głodowego na 128-metrowym kominie na terenie ZGH Bolesław. 1990-1994 radny Miasta Olkusz z listy KO, 1998-2002 radny Powiatu Olkuskiego z listy AWS. 2005-2006 wybrany przez załogę członek Zarządu i dyr. ds. pracy ZGH Bolesław w Bukownie. W 2003 uczestnik 1-osobowego, zakończonego sukcesem, protestu przeciwko odebraniu załodze świadczeń tzw. barbórki i czternastki, polegającego na wejściu na 70-metrowy szyb wydobywczy i zatrzymaniu wydobycia w KRCiO. Od 2006 na emeryturze; w 2006 założyciel Koła Emerytów i Rencistów przy Delegaturze „S” w Bukownie. Od 1990 indywidualnie zaangażowany w pomoc dzieciom z Domów Dziecka na terenie całej Polski. Od 2007 inicjator budowy w Olkuszu pomnika Ofiar Komunizmu.

20 IX 1977 – 12 V 1978 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Katowicach Grupa Operacyjna w Będzinie w ramach SOS krypt. Negatywny; 4 V 1982 – 20 IX 1989 przez Wydz. V-1 KW MO w Katowicach Grupa Operacyjna w Będzinie/Grupa V RUSW Olkusz w ramach KE krypt. Związkowiec.

 

Przemysław Miśkiewicz

Bukowno, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry