Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Giełżyński Wojciech

Wojciech Giełżyński, ur. 9 V 1930 w Warszawie, zm. 3 III 2015 tamże. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1952).

1960–1981 w PZPR.

1946 debiutował jako dziennikarz w prowadzonej przez swojego ojca Witolda Giełżyńskiego „Gazecie Ludowej”. 1948–1949 dziennikarz tygodnika „Repatriant”. 1952–1954 redaktor w Polskich Wydawnictwach Gospodarczych. 1954–1968 kierownik działu zagranicznego, nast. kierownik działu krajowego w „Dookoła Świata”. 1968 w książce Oko w oko z polityką znalazły się wpisujące się w ówczesną propagandę władz ataki m.in. na Stefana Kisielewskiego, Pawła Jasienicę, Stefana Staszewskiego oraz studentów żydowskiego pochodzenia. 1969–1971 sekretarz
redakcji, nast. kierownik działu publicystyki społecznej we „Współczesności”. 1972–1977 kierownik warszawskiego oddziału „Panoramy”. 1977–1981 kierownik działu w miesięczniku „Kontynenty”. VII 1977 – VII 1980 współpracownik tygodnika „Polityka”. Po Czerwcu 1976 autor opublikowanego tamże tekstu atakującego uczestników protestów w Radomiu Płakały, ale broniły.

VIII 1980 obecny w czasie strajku w Stoczni im. Lenina w Gdańsku. 25 VIII jeden z sygnatariuszy oświadczenia dziennikarzy
obecnych w Stoczni im. Lenina w Gdansku wyrażającego krytykę cenzury, blokady informacyjnej oraz uniemożliwianie
dziennikarzom wykonywania ich obowiązków zawodowych, współautor (wraz z Lechem Stefańskim) reportażu Gdańsk ’80 na temat przebiegu protestu

1980–1981 uczestnik ruchu odnowy w SDP. 1981 redaktor naczelny miesięcznika „Meritum”.

Po 13 XII 1981 autor tekstów w pismach podziemnych, 1982–1989 członek redakcji „Vacatu” (ps. Jan Lech, Pol. X., Weronika), 1982–1984 współpracownik „Tygodnika Wojennego”, 1984–1989 członek redakcji „PWA” oraz III Programu Radia „Solidarność”. 1984–1989 starszy publicysta w dwutygodniku „Społem”. 1987 brał udział w reaktywowaniu PPS, w V i VIII 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

1989–1992 członek redakcji „Tygodnika Solidarność”; 1995–2006 rektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, od 2006 wiceprezydent tej uczelni. W latach 90. członek Rady Programowej UP. Wolnomularz, pocz. w Wielkiej Loży Francji, od 2006 w loży Wolność Przywrócona Wielkiego Wschodu Polski.

Autor wielu publikacji prasowych, komentarzy radiowych i telewizyjnych oraz m.in. książek Medytacje o Świecie Trzecim
(1972), Rewolucja w imię Allacha (1979), Byłem gościem Chomeiniego (1981), Budowanie Niepodległej (1985), Edward
Abramowski, zwiastun Solidarności (1986), Prywatna historia XX wieku (2005).

 

Jan Olaszek

Opcje strony

do góry