Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gielarowska Bożena

Bożena Gielarowska, ur. 28 IV 1957 w Dolicach k. Pyrzyc. Ukończyła Policealne Studium Zawodowe Budownictwa Ogólnego w Szczecinie (1978).

1978–2012 pomoc techn., asystent, st. asystent w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia tamże.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestniczka akcji wspierania internowanych w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie i Wierzchowie, kopistka podziemnych odezw i apeli, kolporterka ulotek i prasy, 1982–1989 podziemnego miesięcznika „Obraz” (z Piotrem Myncem, Zdzisławem Konurym, Sławomirem Lenerem, cały nakł. przewoziła m.in. do Małgorzaty i Włodzimierza Badetków i Marii Janowskiej, odpowiedzialna za archiwum miesięcznika, do VII 1986 w mieszkaniu Witolda Grzegorzewskiego). Kolporterka podziemnych wydawnictw krajowych (m.in. z Warszawy i Katowic) i lokalnych (m.in. szczecińskiej „Oficyny”), znaczków i kalendarzy. Kilkakrotnie przesłuchiwana (m.in. XII 1981 i VII 1986 po zdekonspirowaniu mieszkania, w którym archiwizowano podziemne wydawnictwa i dokumenty działaczy podziemia).

Od 2012 na świadczeniu przedemerytalnym.

Wyróżniona Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Niezależnej” (2000).

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry