Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gierłowski Tadeusz

Tadeusz Gierłowski, ur. 18 IX 1953 w Koninie. Ukończył Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących w Technikum Górniczym tamże (1982).

1973–1977 spedytor kolejowy w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, 1977–1978 pracownik Konińskich Zakładów Naprawczych, 1978–1983 oraz 1983–1988 ślusarz remontu maszyn i urządzeń w Zakładach Remontowych Energetyki Wrocław, Zakład Remontowy na terenie Elektrowni Pątnów.

1980–1981 w „S”, uczestnik akcji (m.in. w sprawie wolnych sobót) i protestów, 1982 redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność”/„Opornik”.

3 XI 1982 zatrzymany i aresztowany jako współwydawca i kolporter „Azylu Wojennego”, 3–9 XI 1982 osadzony w areszcie KW MO w Koninie, 9 XI 1982–3 V 1983 w AŚ w Poznaniu, postawiony przed Sądem Wojsk Lotniczych tamże (z Markiem Berlińskim, Henrykiem Berlińskim, Piotrem Paździorem i Zbigniewem Nadolnym), 28 IV 1983 skazany na karę roku i 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu i ukarany grzywną 20 tys. zł.

Od 16 XI 1984 działacz Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha w Koninie.

1988 emigracja do RFN.

9 XI 1982–19 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Koninie w ramach SOR krypt. Biuletyn.

 

Elżbieta Wojcieszyk

Opcje strony

do góry