Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gierłowski Tadeusz

Tadeusz Gierłowski, ur. 18 IX 1953 w Koninie. Ukończył Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących w Technikum Górniczym w Koninie (1982).

10 X 1973 – 30 IX 1977 spedytor kolejowy w Zespole Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin; 3 XI 1977 – 13 V 1978 pracownik Konińskich Zakładów Naprawczych; 14 VIII 1978 – 3 II 1983 oraz 26 V 1983 – 16 IX 1988 ślusarz remontu maszyn i urządzeń w Zakładach Remontowych Energetyki Wrocław, Zakład Remontowy na terenie Elektrowni Pątnów.

1980-1981 działacz „S”, uczestnik akcji i protestów, m.in. dot. likwidacji tygodnika „Rzeczywistość”.

W 1982 redaktor podziemnego pisma „Opornik”. 3 XI 1982 zatrzymany i aresztowany podczas działań przeciwko wydawcom i kolporterom „Azylu Wojennego”. 3-9 XI 1982 osadzony w areszcie KW MO w Koninie, 9 XI 1982 – 3 V 1983 w AŚ w Poznaniu; postawiony przed Sądem Wojsk Lotniczych w Poznaniu (wraz z Markiem Berlińskim, Henrykiem Berlińskim, Piotrem Paździorem i Zbigniewem Nadolnym), 28 IV 1983 skazany na karę 1,5 roku więzienia z zawieszeniem na 2 lata i 20 tys. zł grzywny. W l. 80. działacz Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha w Koninie.

Ok. 1988 wyemigrował do RFN.

9 XI 1982 – 19 V 1983 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Biuletyn.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry