Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Giermek Bogdan

Bogdan Giermek, ur. 12 V 1959 we Wrocławiu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1987).

1979–1980 uczestnik ROPCiO, współorganizator akcji zbierania podpisów pod petycjami do władz, akcji ulotkowych, demonstracji i marszów protestacyjnych w Lublinie; kilkakrotnie zatrzymany (12 IV i 18 VII 1980), przesłuchiwany (24 i 31 I). 1979–1985 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika tamże. 1979–1980 organizator sieci kolportażu, kolporter i sporadycznie drukarz niezależnych pism m.in. „Głos”, „Bratniak”, „Ruch Związkowy”, „Spotkania”, „Opinia”, „Robotnik” orza książek NOW-ej. 1979–1981 bibliotekarz niezależnej biblioteki w Lublinie. W I 1980 współorganizator Studenckiego Komitetu Obrony Jasnej Góry tamże, I – IV uczestnik protestu przeciwko budowie trasy szybkiego ruchu u podnóża Jasnej Góry w Częstochowie; w V uczestnik akcji obrony Jana Kozłowskiego, 22 V – IX członek Komitetu na rzecz Obrony Jana Kozłowskiego w Lublinie.

Od X 1980 w NZS; współorganizator NZS na KUL, od 26 III 1981 członek zarządu. Po 14 XI 1980 zaangażowany w obronę aresztowanych studentów KUL Piotra Opozdy i Piotra Szczudłowskiego, 27 XI zatrzymany. 11 III 1981 współzałożyciel, członek Komitetu Obrony Ludzi Prześladowanych za Przekonania w Lublinie, od 14 IV Międzyuczelnianego Komitetu Obrony Więźniów Politycznych tamże. V – VII 1981 współzałożyciel, redaktor niezależnego pisma „Wywrotowiec”, IV – VI redaktor „Kroniki Wydarzeń” NZS KUL. 1980–1981 drukarz (z Maciejem Dacko) lubelskich pism „S”, „Wywrotowca” oraz ulotek; kolporter niezależnych wydawnictw NOW- ej, „Wywrotowca”, „Kroniki Wydarzeń” oraz pism „S” z Lublina, Katowic, Łodzi i Wybrzeża.

13 XII 1981 – III 1982 w ukryciu w Lublinie i okolicach, III – IX 1982 we Wrocławiu. Działacz RKS Dolny Śląsk, nast. SW we Wrocławiu (współpracownik Kornela Morawieckiego), drukarz i kolporter podziemnych pism, m.in. „Z Dnia na Dzień” i ulotek. We IX 1982 ujawnił się w Lublinie i wrócił na studia. X 1982 – 1989 kolporter w Lublinie i Wrocławiu podziemnych pism, m.in. „Z Dnia Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące”, „Spotkania”, „Sumienie”, „Zero”, „Region”. 1 i 3 V 1983 współorganizator demonstracji w Lublinie. 11 XI 1985 po mszy za Ojczyznę aresztowany przed kościołem św. Karola Boromeusza we Wrocławiu za utrudnianie zatrzymania Antoniego Lenkiewicza, 19 XI 1985 skazany w trybie przyspieszonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków na 1,5 roku pozbawienia wolności, 3 I 1986 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu zmniejszył wyrok do 1 roku, osadzony w ZK w Rawiczu i Wrocławiu, 24 VII zwolniony warunkowo. 1986–1989 wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń, m.in. 10 III 1988 za akcję w obronie uwięzionego Kornela Morawieckiego i in. więźniów politycznych. 1986–1989 redaktor podziemnego pisma „Sumienie”. 1987–1988 współorganizator i uczestnik DA Most przy parafii NSJ we Wrocławiu. 13–20 IX 1987 uczestnik głodówki Ruchu WiP w kościele św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy. 1987–1989 uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu. 1987–1992 bibliotekarz na Politechnice Wrocławskiej.

V 1989 – II 1991 członek prezydium KZ; w 1990 redaktor pisma KZ „Biuletyn Informacyjny”. 1989–1991 współwłaściciel Agencji Handlowo-Usługowej Kapitalik we Wrocławiu, 1991–2012 właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Gil tamże; od 2012 bez zatrudnienia.

8 IV 1980 – 27 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Termity.

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry