Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Giermek Wacław

Wacław Giermek, ur. 10 V 1960 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Podstawowych Problemów Techniki (1986).

1986-1990 pracownik Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

1979-1980 kolporter pism niezależnych: „Biuletynu Dolnośląskiego” i „Robotnika”. Jesień 1980 – 1986 działacz NZS, współorganizator wspólnych inicjatyw ośrodków duszpasterstw akademickich Wrocławia, m.in. obozów adaptacyjnych dla studentów I roku w Białym Dunajcu. I-XII 1981 uczestnik prac komisji w Sekcji Duszpasterstwa-Oaza-KIK NZS PWr., współorganizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej na PWr. 1981-1986 współorganizator niezależnej/podziemnej biblioteki w Duszpasterstwie Akademickim Porcjunkula i na PWr.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku na PWr, spacyfikowanego przez ZOMO. 1982-1983 członek Niezależnej Grupy Non Violence we Wrocławiu, działającej przy DA Dominik, w 1982 współzałożyciel i redaktor (z Jerzym Legutem) podziemnego pisma „Bez Przemocy”. Obserwator rozpraw sądowych przeciwko organizatorom strajków. 6 XI 1982 zatrzymany, 9 XI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, zwolniony 25 XI 1982. 1982-1985 jeden z reprezentantów Komitetu Założycielskiego Katolickiego Zrzeszenia Studentów PWr (nieudana próba rejestracji organizacji studenckiej mimo 2-krotnie wygranego procesu o rejestrację z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego przed NSA w Warszawie). 1982-1989 kolporter pism podziemnych, (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „KOS”, „Dezerter” „Serwis Informacyjny Ruchu WiP”, „W Brew”, „Ściek”, „Czas Przyszły”). 1982-1989 współpracownik Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu, 1987-1989 Komisji Interwencji i Praworządności „S” na Dolny Śląsk. 1985-1989 działacz Ruchu WiP, współorganizator manifestacji. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, kilkakrotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 15 VI 1986 aresztowany za odmowę złożenia przysięgi wojskowej, 31 VII 1986 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie na 2 lata pozbawienia wolności, 15 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 13-20 IX 1987 uczestnik głodówki Ruchu WiP w kościele św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy ws. prawa do odmowy służby wojskowej. 1986-1989 współpracownik redakcji wrocławskiego kwartalnika Ruchu WiP „W Brew”, 1987-1988 pisma „Dezerter”, 1988-1989 uczestnik Duszpasterstwa Pokoju im. Ottona Schimka we Wrocławiu, w 1989 redaktor (z Jerzym Żurką) „Zeszytów Duszpasterstwa Pokoju im. Otto Schimka”.

W 1989 wiceprzewodniczący KZ „S” w INTiBS PAN, 1990-1996 kierownik działu sprzedaży w Euroimpex SA, 1996-1999 z-ca dyr. ds. sprzedaży w Rex Business Operation Systems, od 1999 właściciel firmy Krokus (usługi finansowe).

9 II 1987 – 6 VII 1990 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Błękitni.

 

Joanna Sękala, Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry