Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gilewicz Wojciech Jerzy

Wojciech Jerzy Gilewicz, ur. 20 XI 1943 we Lwowie. Wykształcenie wyższe, radca prawny.

Asesor w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku, kierownik wydziału w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, radca prawny w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kluczborku, następnie w Fabryce Maszyn i Urządzeń Famak w tym mieście. Do XI 1981 w PZPR. W 1981 kandydat do wojewódzkich władz partyjnych PZPR (niewybrany).

1980-1981 współorganizator „S” w rejonie Kluczborka, współredaktor pisma „Nad Stobrawą” wydawanego przez MKZ „S” Ziemi Kluczborskiej. Jesienią 1981 złożył legitymację partyjną w proteście przeciwko konfrontacyjnej postawie władz PRL wobec „S”. Od II 1981 radca prawny MKZ „S” Ziemi Kluczborskiej; od III 1981, w okresie kryzysu bydgoskiego, w składzie konspiracyjnego zarządu miejscowej „S”, mającego przejąć funkcje kierownicze, gdyby doszło do uwięzienia oficjalnych władz związkowych. W V 1981 wybrany na przewodniczącego MKZ „S” Ziemi Kluczborskiej (funkcji tej nie objął z uwagi na swoją sytuację zawodową, obowiązki przewodniczącego pełnił nadal Stanisław Dobrzyński). W 1981 członek zespołu redakcyjnego pisma „Prawda”, wydawanego przez ZR Śląska Opolskiego „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, 31 XII 1981 zwolniony. Od 1983 zaangażowany w podziemną działalność wydawniczo-kolportażową, m.in. jako autor tekstów publikowanych w nowej edycji „Nad Stobrawą” (współpracownicy: Ryszard Gleich, Rafał Gleich, Jerzy Deptuła, Eugeniusz Głowicki i inni).

W 1989 współorganizator odrodzonych struktur „S” w rejonie Kluczborka, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” w Kluczborku. 24–25 II 1990 delegat na III WZD Regionu Śląsk Opolski, wybrany na delegata na zjazd krajowy „S”.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Kluczbork

Opcje strony

do góry