Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gil Waldemar Mikołaj

Waldemar Mikołaj Gil, ur. 6 XII 1951 w Zamościu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1977).

W 1970 pracownik Lokomotywowni Głównej PKP w Stargardzie Szczecińskim, 1971-1984 Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego tamże. 17 XII 1970 uczestnik demonstracji i wiecu w Zarządzie Portu Szczecin. 1978-1980 w kontakcie z WZZ i SKS.

W VIII 1980 uczestnik protestu solidarnościowego ze strajkującymi stoczniowcami, poprzez oflagowanie ZNTK i wysłanie delegacji do MKS w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, współredaktor postulatów pracowniczych. Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w ZNTK, członek Prezydium MKK w Stargardzie Szczecińskim, w XI 1980 sygnatariusz porozumienia między „S” a ministrem komunikacji i ministrem pracy i polityki społecznej. Od wiosny 1981 przewodniczący Podregionu „S” w Stargardzie Szczecińskim, członek Prezydium Porozumienia „S” Pracowników ZNTK w Polsce odpowiedzialny za realizację spraw związkowych; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, IX/X 1981 delegat na I KZD. We IX 1981 sygnatariusz deklaracji ideowej Klubu Służby Niepodległości, przewodniczący Koła w Stargardzie Szczecińskim.

Po 13 XII 1981 członek RKS „S” w Szczecinie (z Aleksandrem Seredyńskim, Józefem Stachowiakiem, Mariuszem Kamińskim), współzałożyciel, redaktor i grafik podziemnego pisma „CDN”, 1982-1985 koordynator kolportażu i kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „CDN”, „Nadodrze”, „Obraz”, „Tygodnika Mazowsze”), współorganizator kilkuminutowych przerw w pracy. 1984-1985 elektromechanik w Rzemieślniczym Zakładzie Elektromechanicznym J. Stankiewicz w Stargardzie Szczecińskim, 1985-1988 właściciel Zakładu Ślusarskiego W.M. Gil. Tamże.

Od 1989 przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie w Stargardzie Szcz., odpowiedzialny za kampanię wyborczą Artura Balazsa, kandydata KO „S” do parlamentu. 1990-2010 radny Miasta Stargard Szczeciński, 1990-1994 prezydent Stargardu Szczecińskiego, od 2006 starosta powiatu stargardzkiego. Od 2002 w PO, członek Zarządu powiatowego PO. W 1989 dyr. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Wataro Sp. z o.o. w Sownie, 1989-1990 właściciel Zakładu Maszyn i Urządzeń W.M. Gil tamże, 1994-1997 dyr. ds. technicznych w Geotermii Sp. z o.o. w Szczecinie, jednocześnie od 1995 dyr. ds. produkcji w Internationale Packaging Systems Sp. z o.o. w Koszewku i w Texass Ranch Company Sp. z o.o. tamże. 1995-1996 likwidator Royal International Ltd. Sp. z o.o. w Koszewku, 1996-2004 prezes Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych w Stargardzie Szczecińskim, 2005-2006 konsultant w PUC.

Odznaczony Srebrnym Medalem Zasługi dla Obronności Kraju (1992).

1980-1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Szczecinie w ramach SO krypt. Spójnia; 1981-1982 przez Wydz. IIIA KW MO w Szczecinie w ramach SOS krypt. Konstruktor.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry