Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gil Stanisław

Stanisław Gil, ur. 5 V 1949 w Olkuszu. Ukończył Technikum Konstrukcji Stalowych w Rzeszowie (1968).

1971-1975 zatrudniony w Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Bolesław w Bukownie, zmuszony do odejścia z pracy po proteście ws. podwyżki płac; 1975-1976 pracownik Olkuskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, 1976-1979 Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, 1979-1990 ponownie OPB.

Od IX 1980 w „S”, 3 IX 1980 współorganizator strajku w OPB; we IX 1980 z-ca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w OPB, w 1981 przewodniczący KZ; redaktor olkuskich pism niezależnych: „Biuletyn Informacyjny” i „Nasz Głos”; od X 1981 przewodniczący MKK Ziemi Olkuskiej, oddelegowany do pracy związkowej; delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 6-13 XII 1981 pełnomocnik ZR na strajku okupacyjnym „S” RI woj. katowickiego zorganizowanym w OPB.

13 XII 1981 zatrzymany podczas strajku, przewieziony do KM MO w Będzinie, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, następnie w Darłówku, gdzie redagował i przepisywał gazetkę internowanych „Kurier”, uczestnik głodówki, zwolniony 11 VI 1982 ze względu na stan zdrowia (po interwencjach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża). W 1982 współorganizator podziemnej MKK „S” Ziemia Olkuska, 1983-1989 drukarz, członek redakcji podziemnego pisma „Solidarność Olkuska”, udostępniał mieszkanie na drukarnię i bibliotekę wydawnictw niezależnych. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., kilkakrotnie pobity, rewizje w mieszkaniu.

1990-2005 prowadził działalność handlową. 1998-2002 radny Miasta Olkusz z listy RdR. Od 2005 na rencie.

Olgierd Dziechciarz

Olkusz, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry