Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Giza Jerzy

Jerzy Giza, ur. 17 IV 1957 w Nowym Sączu. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek pedagogika specjalna z nauczaniem początkowym (1982).

Po 1976 członek Akcji na rzecz Niepodległości.

XI 1980 – XII 1981 nauczyciel w SP nr 13 w Krakowie.

1980–1989 działacz krakowskich i sądeckich środowisk niepodległościowych, autor i współautor niezależnych wystaw historycznych w Krakowie i Nowym Sączu (m.in. Generał Kustroń – Żołnierz Niepodległości, Józef Piłsudski w 50. rocznicę śmierci, O. Kosma Lenczowski – pierwszy kapelan Legionów), koncertów (m.in. Majówka z Dziadkiem) i obchodów świąt patriotycznych (m.in. 15 VIII i 11 XI), inicjator utworzenia lub przywrócenia kilkudziesięciu tablic i monumentów tamże; współpracownik m.in. Wojciecha Ziembińskiego, Andrzeja Szkaradka, Adama Macedońskiego, Mariana Banasia, Bogdana Sekuły, Piotra M. Boronia, Włodzimierza Sackiewicz-Steckiewicza, Jerzego Bukowskiego; łącznik pomiędzy Warszawską Rodziną Legionistów i Peowiaków a Związkiem Legionistów Polskich w Nowym Sączu i Krakowie. IX 1981 – V 1984 inicjator i prezes Towarzystwa im. Generała Józefa Kustronia w Nowym Sączu (rozwiązanego za „godzenie w żywotne interesy państwa”).

VII 1982 – III 1987 członek Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, redaktor pisma „Sowiniec”. IX 1982 – VI 1988 ponownie nauczyciel w SP nr 13. Od XI 1982 w krakowskim Klubie Służby Niepodległości; od 1983 współpracownik podziemnych pism, m.in. „Solidarność Narodu”, „Polska Jutro”, „Wiadomości Nowosądeckie” oraz polskiej prasy emigracyjnej, m.in. „Tydzień Polski”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn), od 1983 członek Instytutu Katyńskiego w Krakowie; od XII 1983 Kongresu Solidarności Narodu/od 1989 Stronnictwo Wierności Rzeczypospolitej – KSN. 1987 inicjator, współzałożyciel podziemnego Komitetu Uczczenia Pamięci Sądeczan Pomordowanych na Wschodzie (od 1991 Sądecka Rodzina Katyńska). 1988–1990 współpracownik ministra ds. kraju w Rządzie RP na Uchodźstwie, nast. Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego; od 1988 członek Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. W VI 1988 zwolniony z pracy, od X 1988 wychowawca w Domu Dziecka nr 1 tamże; I 1989 zwolniony.

Od 1989 członek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, twórca i dyr. Społecznej SP nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Od 1992 sekretarz Towarzystwa Ratowania Kaplicy Loretańskiej tamże. 1998–2002 członek Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa i Komitetu Honorowego Krakowskiego Forum Kultury Polskiej. Od 1999 dyr. Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie. Od 1995 członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa tamże (od 2006 wiceprzew).

Publicysta historyczny i biografista, autor kilkudziesięciu artykułów w „Almanachu Sądeckim” i książek, m.in. Nowosądecka lista katyńska (1991, 2009), Sądeccy kawalerowie Virtuti Militari 1918–1920 (1999), Organizacja Wolność 1918 (2011); autor tomików wierszy i prozy poetyckiej, m.in.: wydanych w podziemiu Za Czerwonym Murem (1987), Oddech Amarantu (1987) oraz Dama i Muszkieter (2007).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2011), Złotym Krzyżem Zasługi (1988 przez Rząd RP na Uchodźstwie, 2001), Medalem KEN (1997), Medalem Pro Memoria (2005), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Od XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Halny; 2 III – 10 XII 1984 w ramach SOS krypt. Patron; 19 X 1987 – 30 XI 1988 w ramach SOS krypt. Epitafium.

Paweł Goleń, Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry