Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gisztarowicz Jerzy

Jerzy Gisztarowicz, ur. 30 III 1934 w Czarnej Wsi Kościelnej k. Białegostoku, zm. 30 X 2001 w Bad Oeynhausen k. Bielefeld (Niemcy). Absolwent Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku, 1959 święcenia kapłańskie. Absolwent Wydz. Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1964).

1964–1987 wikariusz parafii św. Rocha w Białymstoku, od 1964 duszpasterz młodzieży szkolnej, 1969–1987 Duszpasterstwa Akademickiego przy parafii św. Rocha w Białymstoku, organizator rekolekcji i wykładów dla studentów, z udziałem m.in. ks. Adama Bonieckiego, Stefana Kisielewskiego, oficerów konspiracji zbrojnej okresu wojny i powojennego, podczas których kolportowano drugoobiegowe wydawnictwa. Organizator biblioteki i czytelni m.in. czasopism drugiego obiegu przy DA, członek kolegium duszpasterzy akademickich archidiecezji wileńskiej w Białymstoku, od 1976 członek, a nast. przew. Podkomisji Episkopatu Polski ds. życia wewnętrznego duszpasterzy akademickich.

1980–1981 współpracownik MKZ/ZR Białystok, współorganizator spotkań z opozycjonistami, m.in. Jackiem Kuroniem i Bohdanem Cywińskim. 29 III 1981 koncelebrans mszy w intencji „S” odprawionej w Fabryce Przyrządów i Uchwytów Ponar-Bial w Białymstoku.

13–15 XII 1981 pomagał w ukryciu działaczy „S” na plebanii parafii św. Rocha. Po 13 XII 1981 dalsza działalność w DA, patriotyczne kazania upominające się m.in. o aresztowanych studentów oraz internowanych, utworzenie na cmentarzu św. Rocha symbolicznego grobu ofiar zbrodni katyńskiej, organizacja wystaw poświęconych ks. Jerzemu Popiełuszce i marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 18 IV 1986 uczestnik ukrycia relikwii ks. Jerzego Popiełuszki. 1987–2001 proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld-Paderborn.

Od 1968 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Białymstoku; 14 VIII 1971 zarejestrowany przez tenże Wydz. jako TW ps. Przemysław, nast. pod ps. Eryk, Kazimierz, Sielecki; wykorzystywany aktywnie m.in. przez Dep. IV i I MSW, także w czasie pobytu w Bielefeld; 1977–1980 wykonywał zadania operacyjne dla litewskiego KGB.

Tomasz Danilecki|Marcin Zwolski

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry