Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Giżyński Jacek

Jacek Giżyński, ur. 1 II 1965 w Warszawie. Ukończył XLIX LO w Warszawie (1983); 1983-1994 student Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1982 współzałożyciel, redaktor i drukarz młodzieżowych pism podziemnych „Żandarm Wolności” i „Bez Debitu”; 1983-1989 kolporter m.in. „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze” w Warszawie; współpracownik podziemnych struktur „S” RI, fotograf-dokumentalista i kolporter wydawnictw; 1985-1989 współpracownik Grupy Politycznej Wola; redaktor i autor tekstów w piśmie „Robotnik”; autor zdjęć publikowanych m.in. w „Tygodniku Polskim” w Londynie. XI 1987 – 1993 współzałożyciel i członek reaktywowanej PPS, w 1989 skarbnik Tymczasowego Komitetu Krajowego PPS, od 1990 członek Rady Naczelnej PPS. 1988-1989 współzałożyciel i fotoreporter Niezależnego Ośrodka Informacji Obrazowej.

1989-1993 pracownik Instytutu Obywatelskiego przy KO „S”. 1993-1999 szef studia graficznego w Fundacji Gazeta Żoliborska, następnie AWR Motopress, 1999-2000 dyr. artystyczny w Wydawnictwie Szwedzko-Polski Dom Mediów, 2000-2001 grafik w dzienniku „Super Ekspress”, 2002 z-ca redaktora naczelnego dodatku „Życia Warszawy” pt. „Stolica”, 2002-2005 ponownie grafik w „SE”, w 2005 w dzienniku „Fakt”, od 2006 w „SE”; od 2007 założyciel, redaktor i wydawca magazynu turystycznego „Wasze Podróże”. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, od 2004 grafik wydawanego corocznie pisma SWS „Bibuła”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry