Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gleichgewicht Aleksander

Aleksander Gleichgewicht, ur. 2 VIII 1953 w Pierwomajsku (obecnie Ukraina). Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek fizyka (1977).

W X 1956 repatriowany do Polski. 1976–1977 nauczyciel w V LO we Wrocławiu, 1977–1981 asystent w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu.

1976–1980 współpracownik KOR/KSS KOR, kolporter niezależnych pism, m.in. „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Robotnik”. 13–14 XII 1977 współzałożyciel, do 1980 działacz SKS we Wrocławiu, w 1978 współzałożyciel niezależnego pisma „Podaj Dalej”; 1979–1980 rzecznik Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu. 1977–1980 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

26 VIII 1980 aresztowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, 1 IX zwolniony. Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Rewizyjnej w zakładzie. X 1980 – II 1981 dziennikarz niezależnego pisma „Solidarność Dolnośląska”, od II 1981 pracownik MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk, redaktor nacz. Radia „S” Wrocław. IX 1981 – VI 1984 współzałożyciel, działacz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość, XI/XII 1981 współzałożyciel KRS WSN we Wrocławiu.

13–16 XII 1981 w ukryciu. 16 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa i Kielcach-Piaskach, 3 XII 1982 zwolniony. W I 1983 zwolniony z pracy, do 1984 bez zatrudnienia. 1983–1984 współpracownik RKS Dolny Śląsk oraz SW. W 1983 redaktor podziemnego pisma „Solidarność Dolnośląska”; 1 poł. 1983 – VI 1984 współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce (uczestnik akcji zbierania informacji dot. łamania praw człowieka w PRL).

VI 1984 – 1991 na emigracji w Norwegii. 1984–1986 bez zatrudnienia, 1986 pracownik Państwowego Nadzoru Środowiska w Oslo, od 1984 współpracownik, 1985–1990 wiceprzew. Solidaritet Norge-Polen i przedstawicielstwa SW w Oslo; organizator pomocy dla podziemia i represjonowanych w kraju; 1986–1990 sekretarz ds. informacji Norweskiego Komitetu Helsińskiego w Oslo.

1991–1992 ekspert Departamentu Instytucji Europejskich MSZ, 1992–1993 konsultant, nast. p.o. dyr. programu Forum Europy Środkowo-Wschodniej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. 1994–2000 w Norwegii. 1994–1997 tłumacz i publicysta (m.in. „Życie Warszawy”, „Tygodnik Powszechny”, „Wieczór Wrocławia”), konsultant projektów zw. z Europą Środkowo-Wschodnią, 1997–2000 koordynator projektu w Orkla-Media AS w Oslo. 2001–2003 doradca prezesa i zarządu w Dolnośląskim Wydawnictwie Prasowym we Wrocławiu. 2004–2005 koordynator projektów w Biurze Prezydenta Wrocławia i Zespole Wspierania Inwestorów Zagranicznych Urzędu Miejskiego tamże. 2005–2006 dyr. public relations w firmie Linea tamże. 2007–2008 doradca wojewody dolnośląskiego, 2009–2011 koordynator projektu w Wydz. Kultury UM Wrocławia; od 2011 własna działalność gospodarcza. 2012–2019 przew. Oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP we Wrocławiu/Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wroclawiu. 2012–2016 w Radzie Programowej Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1978–1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Orędownicy.

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry