Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gleich Ryszard Franciszek

Ryszard Franciszek Gleich, ur. 15 VIII 1926 w Brzeżanach (obecnie Ukraina), zm. 1 VI 2012 w Monachium. Wykształcenie niepełne wyższe pedagogiczne, nauczyciel.

Od 1931 we Lwowie (uczeń szkoły im. Henryka Sienkiewicza), 1941-1945 na zmianę w Bieżanach i Lwowie. 1943-1944 łącznik AK; po wkroczeniu wojsk sowieckich uczestnik walk z UPA w szeregach tzw. batalionów pościgowych. Od jesieni 1945 w Gdańsku, od 1947 w Kluczborku. W 1949 zasadnicza służba wojskowa; w XI 1949 aresztowany, 27 VII 1950 skazany przez Wojskowy Sąd Okręgowy I w Warszawie na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa pod zarzutem przygotowań do „zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego (...) przez to, że rozpowszechniał wśród żołnierzy, bądź to w formie złośliwych «kawałów», bądź to w formie opowiadań, fałszywe i oszczercze wiadomości, mające na celu poderwanie zaufania społeczeństwa do władzy ludowej w Polsce i sojuszu ze Związkiem Radzieckim”, osadzony w ZK we Wronkach i Piechcinie, zwolniony w 1952. 1954-1983 zatrudniony w ZSZ w Brzegu, następnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kluczborku jako nauczyciel, wychowawca w internacie. W 1963 kolporter ulotki nt. podwyżki cen.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, działacz „S” w rejonie Kluczborka: członek MKZ Ziemi Kluczborskiej, redaktor biuletynu związkowego „Nad Stobrawą”, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, członek ZR, delegat na I KZD. W XI 1981 w sprawach rodzinnych w Austrii.

13 XII 1981 internowany, zwolniony 24 XII 1981, w IV 1982 organizator podziemnego wydania „Nad Stobrawą”, 13 V 1982 aresztowany, w procesie (z synem Rafałem i Zygmuntem Jurkiewiczem) przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego 6 VII 1982 uniewinniony. II-IV 1983 wydawca kolejnych numerów biuletynu „Nad Stobrawą” (z Wojciechem Gilewiczem, Jerzym Deptułą i synem Rafałem); zawieszony w prawach wykonywania zawodu, bez zatrudnienia.

Od 18 IV 1983 na emigracji w RFN (Monachium); działacz emigracyjnej PPS oraz Solidarności Wolnych Polaków w Bawarii; utrzymywał ścisłe kontakty z RWE; organizator przerzutu wydawnictw, pomocy dla represjonowanych w kraju.

 

Zbigniew Bereszyński

Kluczbork, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry