Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Głażewski Stanisław Tomasz

Stanisław Tomasz Głażewski, ur. 17 XII 1937 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1960); w 1969 doktorat.

1961-1997 pracownik naukowy w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Od jesieni 1978 uczestnik spotkań TKN w Puławach (organizowanych m.in. przez Marię i Bogdana Szewczyków).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w IUNiG, wyznaczony do kontaktów z innymi strukturami założycielskimi, 13 IX 1980 uczestnik spotkania założycielskiego MKZ Ziemia Puławska; od jesieni 1980 członek Komitetu Porozumiewawczego Lubelskiego Ośrodka Naukowego, przedstawiciel instytutów naukowych z Puław, 1980 – VI 1981 członek Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki z ramienia KPLON. Zimą 1980/1981 uczestnik negocjacji z Ministerstwem Nauki i Techniki w Gliwicach i Międzylesiu dot. statusu tzw. instytutów resortowych. Od XI 1980 publicysta niezależnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”, od V 1981 współzałożyciel, redaktor i publicysta pisma „Przeszłość – Przyszłości. Informator NSZZ «Solidarność» w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa”. Od VI 1981 członek Zarządu Oddziału „S” Ziemia Puławska, odpowiedzialny za wydawnictwa związkowe. Od 1981 członek KIK w Puławach.

13 XII 1981 uczestnik wywożenia dokumentacji i sprzętu z siedziby ZO „S” Ziemia Puławska. XII 1981 – I 1982 inicjator i samodzielny redaktor 3 nr. „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”, będących próbą kontynuacji pisma w warunkach stanu wojennego. Ok. 20 XII 1981 – II/III 1982 współzałożyciel i członek Komitetu Obrony Narodowej „S”, odpowiedzialny za wydawnictwa; redaktor ulotek oraz pisma podziemnego „Biuletyn Informacyjny KON «Solidarność»”. W 1982 współzałożyciel (z M. i B. Szewczykami) podziemnego wydawnictwa Familia w Puławach, do 1985 redaktor i drukarz tamże (ulotki, plakaty, broszury, znaczki poczt podziemnych). 30 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Lublinie, zwolniony 27 XI 1982. III-VI 1984 inicjator i samodzielny redaktor oraz drukarz (z Józefem Gądorem) pisma „Polska Zwycięży” (ukazały się 4 nr. w niewielkim nakładzie); 1985 – I 1989 drukarz puławskiej edycji pisma „Tygodnik Mazowsze” (klisze przywoziła z Warszawy jego siostra Elżbieta Leszczyńska) we własnym mieszkaniu w Puławach (z Ireneuszem Ostrokolskim, I-IV 1989 z żoną Zdzisławą i synami: Stanisławem, Krzysztofem i Łukaszem).

W 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” w IUNiG oraz Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Związkowej Ziemia Puławska. 1989-1990 współinicjator i redaktor prowadzący reaktywowanego pisma „Przeszłość – Przyszłości. Informator NSZZ «Solidarność» Informator NSZZ «Solidarność» „Informator NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane przez Tymczasową Komisję Zakładową „S” Zakładu nr 1 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej 20 VII 1982 – 31 V 1989. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa”. 1990-1991 w UD, wiceprzewodniczący Zarządu Miejskiego UD w Puławach. Od 1997 na emeryturze.

Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1990); wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry