Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gładysz Małgorzata

Małgorzata Gładysz, ur. 18 VII 1941 w Warszawie. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Architektury (1965).

1965–1972 z-ca architekta powiatowego, nast. gł. projektant w Prezydium PRN w Tczewie, 1972–1989 kierownik Pracowni Projektowej Zakładu Remontowo-Budowlanego Akademii Medycznej w Gdańsku.

W VIII 1980 współorganizatorka strajku w zakładzie, wiceprzew. KS. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 wiceprzew. Komisji Oddziałowej, delegatka do KZ przy AMG.

1982–1988 współpracowniczka Komisji Charytatywnej przy parafii św. Brygidy w Gdańsku, organizowała pomoc prawną oraz w szukaniu pracy, współorganizatorka tzw. Prałatury w Gdańsku i w Sopocie. Obserwatorka procesów działaczy „S” (spisywała relacje z rozpraw), kolporterka podziemnych wydawnictw, organizatorka lokali dla osób ukrywających się i spotkań działaczy struktur podziemnych.

W 1989 członek Regionalnego KO w Gdańsku, przew. Regionalnego Komitetu Wyborczego, komisarz ds. wyborczych w woj. gdańskim. 1990–1991 delegatka pełnomocnika rządu ds. reformy samorządowej w województwie, 1991–1998 szefowa ośrodka ekspertyz i doradztwa Sejmiku Województwa Gdańskiego, 1998–2002 radna Sejmiku Województwa Pomorskiego z listy RS AWS. Od 2001 na emeryturze. 2002–2007 kierownik Biura Poselskiego wicemarszałka Senatu Macieja Płażyńskiego, od 2008 doradca marszałka/wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry