Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gładysz Małgorzata

Małgorzata Gładysz, ur. 18 VII 1941 w Warszawie. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Architektury (1965).

1965-1972 z-ca architekta powiatowego, następnie główny projektant w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tczewie, 1972-1989 kierownik Pracowni Projektowej przy Akademii Medycznej w Gdańsku.

W VIII 1980 wiceprzewodnicząca KS w Zakładzie Remontowo-Budowlanym AM, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodnicząca KZ ZRB AM, delegat do KZ AM.

Po 13 XII 1981 współpracowniczka Komisji Charytatywnej przy parafii św. Brygidy w Gdańsku, organizowała pomoc prawną oraz w szukaniu pracy, współorganizatorka tzw. Prałatury w Gdańsku i w Sopocie. Obserwatorka procesów działaczy „S” (spisywała relacje z rozpraw), kolporterka podziemnych wydawnictw, organizatorka lokali dla osób ukrywających się i spotkań działaczy struktur podziemnych. W VIII 1988 wspomagała strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

W 1989 członek KO „S” w Gdańsku, 1989-1990 komisarz wyborczy w woj. gdańskim z ramienia KO, 1990-1991 delegat pełnomocnika rządu ds. reformy samorządowej w województwie, 1991-1998 szefowa ośrodka ekspertyz i doradztwa sejmiku gdańskiego, 1998-2002 radna Województwa Pomorskiego z listy RS AWS. Od 2001 na emeryturze. 2002-2007 kierownik Biura Poselskiego wicemarszałka Senatu Macieja Płażyńskiego, od 2008 doradca marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry