Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gluza Zbigniew

Zbigniew Gluza, ur. 7 IV 1955 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektrotechniki (1979).

1980-1985 zatrudniony w redakcji miesięcznika „Informatyka”, w 1984 współtwórca dodatku „Mikroklan”.

Od IX 1980 w „S”.

I 1982 – 1989 współzałożyciel, redaktor naczelny, autor podziemnego pisma „Karta”. 4 III 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 18 IX 1985 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy na 6,5 mies. więzienia, zwolniony po zaliczeniu w poczet kary okresu aresztowania; zwolniony z pracy. 1986-1989 zatrudniony w wydawnictwie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od XI 1987 współinicjator i szef Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Wschodniego, od 1988 programu „Indeks Represjonowanych”.

W 1990 współzałożyciel i prezes Fundacji Karta (od 1991 Ośrodek Karta), od 1991 redaktor naczelny kwartalnika historycznego „Karta”. W 1992 współinicjator międzynarodowego programu badawczego „Wspólne Miejsce – Europa Wschodnia”, od 2005 współzałożyciel i przewodniczący Rady Programowej Domu Spotkań z Historią w Warszawie, od 2007 członek Rady Programowo-Historycznej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Autor monografii Teatru Ósmego Dnia ''Ósmy dzień'' (Krąg, 1982) i autobiograficznych zapisków ''Epizod – dziennik zamknięcia'' (Przedświt, 1988); współredaktor opracowań dokumentujących wydarzenia stanu wojennego i represji z l. 80.: ''W stanie'' (1984) i ''Polityczni'' (1988), współinicjator ''Opozycji w PRL. Słownik biograficzny 1956-1989'' (2000-2006) i ''Słownika dysydentów'' (2007); autor i współautor koncepcji wystaw: ''Bramy wolności. Od „Solidarności do zjednoczenia Niemiec'' (Berlin, 1999), ''Koniec Jałty'' (1999-2004), ''Oblicza totalitaryzmu'' (ekspozycja w DSH, od 2005) i ''Sztafeta do wolności 1976-1989'' (2009).

Wyróżniony nagrodą Polcul Foundation (1986), Medalem św. Jerzego (przez „Tygodnik Powszechny”, 2001) i Nagrodą „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia (z zespołem „Karty”, 2002).

29 III 1985 – 23 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. III MSW w ramach SOR krypt. Sigma.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry