Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Głowacki Marian

Marian Głowacki, ur. 5 I 1939 w Pabianicach, zm. 1 I 2005 w Łodzi. Ukończył Zawodową Szkołę Mechaniczną w Pabianicach (1957).

1960-1976 pracownik Pabianickich Zakładów Przemysłu Bawełnianego Pamotex, 1976-1979 Przedsiębiorstwa Budowy Maszyn Drogowych Madro, 1979-1999 Spółdzielni Inwalidów im. Józefa Dąbrowskiego: 1997-1999 z-ca prezesa.

Od X 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w SI, 16 XII 1980 reprezentant zakładu podczas odsłonięcia Pomnika Ofiar Grudnia ʼ70 w Gdańsku; II-IX 1981 członek Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowego Zespołu Koordynacyjnego „S” w Pabianicach, 28 VI 1981 reprezentant zakładu podczas poświęcenia Pomnika Ofiar Czerwca ʼ56 w Poznaniu, od IX 1981 członek Prezydium Komisji Lokalnej „S” w Pabianicach.

Od 1982 współpracownik tajnego Międzyzakładowego Komitetu „S” tamże, kolporter wydawnictw podziemnych ulotek, uczestnik akcji plakatowych. 13 II 1982 współorganizator i uczestnik (z synem oraz Karolem Kuczyńskim i Jerzym Łuczakiem) akcji malowania na murach, aresztowany razem z K. Kuczyńskim przez patrol MO, 29 III 1982 w trybie doraźnym skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 3 lata więzienia, od 1 IX 1982 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w VII 1983 pozostałą część kary darowano na mocy amnestii. 1982-1983 wielokrotne rewizje w mieszkaniu.

12 II 1989 współzałożyciel MKO Komisji Lokalnej „S” w Pabianicach, 1989-1997 przewodniczący KZ w SI; od 1999 na emeryturze.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001).

 

Tomasz Czarnecki

Pabianice, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry